wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Reprezentanci statutowych władz ROD z terenu m. Ostrołęki do Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Strona główna

Ostrołęka, 05.09.2011 r.


                                                               Szanowny Pan
                                                               Janusz Kotowski
                                                               Prezydent Miasta Ostrołęki
                                                               pl. gen. Józefa Bema 1 
                                                               07-410 Ostrołęka

 

             Jako reprezentanci statutowych władz rodzinnych ogrodów działkowych z terenu m. Ostrołęki, po zapoznaniu się z treścią Pańskich wystąpień do władz krajowych i okręgowych PZD z 04.04 oraz 27.07.br, pragniemy wyrazić nasze stanowisko w podnoszonej przez Pana Prezydenta sprawie.
            Wszystkie Ogrody będące przedmiotem działań inicjowanych przez Pana powstawały w zbliżonym czasie, w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, każdy z nich funkcjonuje ok. 30 lat.
            Mimo wielokrotnie podejmowanych prób, inspirowanych przez środowiska polityczne niechętne Polskiemu Związkowi Działkowców , poczynając od początku lat 90-ych ubiegłego wieku aż do chwili obecnej, stan prawny użytkowanych gruntów , określony w Ustawie z 6 maja 198 lr. o pod oraz z 8 lipca 2005r. o rod nie uległ zmianom oczekiwanym i pożądanym przez te środowiska.
            Przepisy ustawy z 8 lipca 2005r. o rod gwarantują działkowcom i ogrodom ulgi i przywileje, których nie można widzieć realnymi w innej, niż obecna sytuacji formalno-prawnej użytkowanych gruntów.
            Nie jesteśmy w stanie zrozumieć przesłanek, na których się opiera Pańskie żądanie „ dobrowolnego uregulowania sytuacji prawnej ogrodów zgodnie z obowiązującym prawem". Ta, jak ją
Pan nazywa „sytuacja" odnosi się do kilku tysięcy innych ogrodów
W Polsce. Nie rozumiemy Pańskiej, gwałtownie rozbudzonej troski o Ogrody, działki i działkowców. Stan, o którym piszemy istnieje od lat, nigdzie poza Ostrołęką nie pojawiły się , znane powszechnie, podobne Pańskiej, inicjatywy.
           Pańskiego, Panie Prezydencie postępowania nie rozumiemy tym bardziej, iż wszystkie dotychczas zapadłe orzeczenia najwyższych organów sądowniczych honorowały stan prawny terenów ogrodów działkowych, oraz form prawnych ich przekazania w użytkowanie PZD, najczęściej wieczyste i na podstawie aktów notarialnych. Przywoływane i cytowane zmiany bądź interpretacje przepisów ustawy o pod, miały charakter porządkujący, potem Sejm RP uchwalił ustawę o rod.
          Znając dotychczasowe , nikłe efekty utarczek z ustawami o pod i rod, inspirowanych przez byłych już lub obecnych posłów, nie kryjących swoich negatywnych odniesień do PZD i ogrodów działkowych w ich obecnym kształcie prawnym , Pańską inicjatywę bez względu na tzw. obudowę argumentacyjną, należy i trzeba traktować jako kolejny przejaw politycznego, przedwyborczego harcownictwa.
          Odnosimy wręcz wrażenie, że wobec nieefektywności dotychczasowych zabiegów o zaszkodzenie PZD, ogrodom i działkowcom Pańskie, Panie Prezydencie działania - ewenement w skali całego kraju !!! - noszą znamiona swoistego poligonu doświadczalnego.
          Pragniemy Pana zapytać, czy deklarując w końcowym fragmencie swego pisma z 27.07.br gotowość pozostawienia Ogrodów i działek ich dotychczasowym użytkownikom , zechciałby Pan w swej niezmierzonej wspaniałomyślności zapewnić te prawa, które ustawodawca - Sejm RP - zagwarantował wyłącznie rodzinnym ogrodom działkowym.
          Panie Prezydencie !!! Oczekujemy, że zaniecha Pan podjętych działań bez obawy o utratę twarzy. Wierzymy , że Pańska „ troskliwość" o  bieg spraw ogrodów Ostrołęce , według Standardów nieudanie zaszczepianych Narodowi w latach 2005-2007 się nie ziści.

         Wyrażamy nasze głębokie przekonanie o tym, że Ogrody ostrołęckie zrzeszone w Polskim Związku Działkowców, będą nadal dawały swoim działkowcom poczucie bezpieczeństwa, spokoju i harmonii z naturą.

                                                             Z wyrazami uszanowania


Teresa Grzyb - prezes zarządu ROD „Słoneczny"
Piotr Woroncow - prezes zarządu ROD „Podrężewo
 Br. Kastarenda - prezes zarządu ROD „Czeczotka"
Zdzisław Jarka - prezes zarządu ROD „Energetyk"
Józef Pawlak - prezes zarządu ROD „Bemowo"
Grzegorz Oracz - v-prezes zarządu ROD „Czeczotka”
Adolf Połniak - kierownik Biura Zamiejsc. OZ m PZD

« Powrót