wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Bydgoszczy w sprawie działań Ministerstwa Infrastruktury dot. konsultacji z tzw. zespołem stowarzyszeń działkowych w sprawach ogrodnictwa działkowego.

Strona główna

Załącznik do Uchwały Nr 8/2011 Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Bydgoszczy odbytego w dniu 3 września 2011 r.

 

Stanowisko

Okręgowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy
w sprawie działań Ministerstwa Infrastruktury dot. konsultacji z tzw. zespołem stowarzyszeń działkowy di w sprawach ogrodnictwa działkowego.


               Uczestnicy XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo — Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy, wobec incydentalnych działań Ministerstwa Infrastruktury podczas prac nad ustawą z dnia 28 lipca 201 Ir. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych ustaw, w formie podjętego niniejszego Stanowiska wyraża słowa oburzenia i zdecydowanej dezaprobaty. W kwestiach opracowań bardzo istotnych dla działkowców, zamiast przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców - jedynej organizacji prawnie reprezentującej milionową rzeszę użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych, dopuszczono do prac nad tworzeniem zmian ustawowych jako „grupy doradczej" - tzw. Zespół Stowarzyszeń Działkowych, wywodzący się spośród ludzi absolutnie nie uprawnionych w kwestii reprezentacji interesów polskich działkowców.
              Ministerstwo Infrastruktury, podejmując współpracę z ludźmi wykluczonymi ze struktur ogrodowych i Polskiego Związku Działkowców za działania związane z łamaniem prawa, w tym zapisów cytowanej wyżej ustawy, statutu PZD i regulaminu ROD, podejmuje działania podlegające bardzo negatywnej ocenie w zakresie przestrzegania prawa. Takie działania odbieramy jako przejaw ignorancji i nie dostrzegania ogólnopolskiej organizacji polskich działkowców, powołanej do reprezentowania i obrony ich praw i interesów, przy jednoczesnym nobilitowaniu osób nie posiadających podstaw, a uzurpujących sobie prawo do reprezentowania środowiska rodzinnych ogrodów działkowych.
              Domagamy się jednoznacznego wyjaśnienia przyczyn przyjętego sposobu prowadzenia rzekomych konsultacji w sprawach ogrodnictwa działkowego w Ministerstwie Infrastruktury z pominięciem Polskiego Związku Działkowców, działań sprzecznych z interesem polskich działkowców i ich jedynej organizacji - PZD.
              Jednocześnie żądamy od Ministra Infrastruktury jednoznacznego wyjaśnienia celu inicjatywy i autorstwa decyzji pominięcia przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców i podjęcia współpracy z ludźmi działającymi bez mandatu do reprezentowania spraw działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych, której efekty są sprzeczne z interesem całego środowiska działkowego.

Bydgoszcz, dnia 3 września 2011r.

Za uczestników Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy

                 
          Przewodniczący Komisji                      Przewodniczący Zjazdu
             Uchwał i Wniosków

« Powrót