wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowcze "NIE" dla propozycji Prezydenta Miasta Ostrołęki!

Strona główna

Stanowcze „NIE” dla propozycji Prezydenta Miasta Ostrołęki!

Z inicjatywy Prezesa PZD, w dniu 6 września 2011 r. w siedzibie KR PZD odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady, Okręgowego Zarządu Mazowieckiego oraz Prezesów Zarządów ROD w Ostrołęce.


W spotkaniu uczestniczył Bronisław Kastarenda - Prezes ROD „Czeczotka”, Zdzisław Jarka - Prezes ROD „Energetyk”, Teresa Grzyb - Prezes ROD „Słoneczny” i Piotr Woroncow - Prezes ROD „Podrężewo”. Ponadto, w spotkaniu wzięli udział: Grzegorz Oracz - Wiceprezes ROD „Czeczotka”, a zarazem Członek KR PZD oraz Adolf Połniak - Dyrektor Biura Zamiejscowego OZM w Ostrołęce.


Przedmiotowe spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnych kierunków postępowania w sprawie działań Prezydenta Miasta Ostrołęki, zmierzających do unieważnienia umów użytkowania wieczystego gruntów ostrołęckich ROD.


Na wstępie, Prezes Związku - E. Kondracki poinformował, że Prezydent Miasta Ostrołęki wystąpił do PZD o zmianę umów użytkowania wieczystego w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego RP. Jednocześnie Prezydent zapowiedział, że jeżeli PZD nie wyrazi zgody na powyższą propozycję, wystąpi z powództwem sądowym o stwierdzenie nieważności aktów notarialnych, które dotyczą blisko 100 ha powierzchni gruntów ROD i zostaną zawarte indywidualne umowy dzierżawy, bardzo niekorzystne dla ok. 3000 rodzin działkowych.


W tej sprawie, zdecydowane stanowisko zajęło Prezydium KR PZD. Na posiedzeniu w dniu 1 września b.r., jednogłośnie odrzuciło propozycję Prezydenta Miasta Ostrołęki. Uznało, iż jest ona wymierzona przeciwko interesom PZD i narusza prawa i przywileje działkowców, zagwarantowane przez ustawę o ROD.


Powyższe stanowisko Prezydium KR PZD spotkało się z pełną aprobatą prezesów ROD. Podczas spotkania, prezesi poinformowali, że w dniu poprzednim odbyło się spotkanie zarządów ROD, na którym został przyjęty projekt zdecydowanego sprzeciwu wobec działań Prezydenta Ostrołęki.


Uczestnicy spotkania wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec działań Prezydenta Miasta Ostrołęki. Przyjęli za priorytetowe zadanie - obronę interesów ostrołęckich działkowców. Uznali, że nie można dopuścić, aby użytkownicy działek zostali pozbawieni uprawnień, które gwarantuje im ustawa o ROD.


Postanowiono, że zostaną poinformowani wszyscy działkowcy o działaniach Prezydenta Miasta Ostrołęki i konsekwencjach wynikających z unieważnienia umów użytkowania wieczystego. Ponadto, jak w najszybszym czasie powinno dojść do spotkania zarządów ROD z Prezydentem Miasta Ostrołęki.


Krajowa Rada PZD, Okręgowy Zarząd PZD Mazowiecki oraz Zarządy ROD w Ostrołęce zobowiązały się do ścisłej współpracy, wzajemnego informowania się i wspólnej walki o dobro ogrodów i interesy tysięcy działkowców z ostrołęckich ROD.

                                                                         MAK

« Powrót