wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Prezes Polskiego Związku Działkowców do Ministra Infrastruktury w sprawie zespołu konsultacyjnego do spraw ogrodnictwa działkowego, powłanego w Ministerstwie.

Strona główna

Warszawa, dnia 06.09.2011 r.

Polski Związek Działkowców
Krajowa Rada

                                                           Minister Infrastruktury
                                                           Pan Cezary Grabarczyk 
                                                           ul. Wspólna 2/4
                                                           00-926 Warszawa
 


           Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców ze zdumieniem przyjęła informację, że w Ministerstwie powołano zespół konsultacyjny do spraw ogrodnictwa działkowego, w którego skład wchodzą osoby nie mające żadnej legitymacji do występowania w imieniu polskich działkowców. Jednocześnie niezrozumiałe jest, czemu resort pomija w konsultacjach społecznych PZD, będący pełnoprawnym reprezentantem milionowego środowiska użytkowników działek rodzinnych. Taki sposób postępowania jest w naszym środowisku powszechnie uznawany za lekceważący wobec działkowców i ich organizacji. Wywołuje to narastające niezadowolenie wśród naszych członków, którzy wyrażają swoje oburzenie w licznych protestach i wystąpieniach kierowanych do Ministerstwa. Resort konsultuje bowiem najważniejsze sprawy dotyczące przyszłości ogrodnictwa działkowego z osobami, które zostały wydalone ze swoich działek z uwagi na rażące naruszenia obowiązującego prawa. Nie mają one zatem żadnego tytułu do zajmowania stanowiska w jakichkolwiek kwestiach dotyczących działkowców. Traktowanie takich osób jako partnerów jest obrażające dla rzeszy polskich działkowców, którzy użytkują swoje działki zgodnie z prawem. Niedopuszczalne jest przy tym ignorowanie PZD, który powinien być uwzględniany przez resort w każdej sprawie dotyczącej ogrodów działkowych.
            Tymczasem Związek nie jest uznawany za partnera. Dobitnym tego przykładem są ostatnie prace prowadzone w Ministerstwie nad ustawą z dnia 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Mimo że art. 2 pkt 1 lit. c tej ustawy dotyczy bezpośrednio Polskiego Związku Działkowców, to nie podjęto jakichkolwiek
starań, aby skonsultować zapisy tej ustawy z przedstawicielami naszej organizacji. Nie dano Związkowi żadnej szansy, aby się wypowiedział i zajął stanowisko wobec zaproponowanych przepisów. Postawiono polskich działkowców przed faktem dokonanym.
            Niestety, nazbyt dostrzegalne jest w naszym środowisku zjawisko deprecjonowania roli i znaczenia Związku, przy jednoczesnej próbie podniesienia rangi nieznaczącym organizacjom, które nie mają żadnego poparcia wśród działkowców, a firmują jedynie działania osób skompromitowanym w środowisku działkowym. Osoby te od lat dążą do realizacji swoich partykularnych interesów poprzez usankcjonowanie popełnionych samowoli i bezprawnego zamieszkiwania na działce poprzez uwłaszczenie i przekształcenie ogrodów działkowych w para-osiedla mieszkaniowe. Z tego względu wszelkimi sposobami próbują zniszczyć obecny ustrój funkcjonowania ogrodów, który jest powszechnie popierany wśród działkowców. Często nie przebierają w metodach, uciekając się również do przemocy wobec zwykłych działkowców, którzy ośmielają się sprzeciwić ich bezwzględnym działaniom. Jest zatem zdumiewające, że takie osoby są „konsultantami" resortu i zabierają głos w imieniu naszego środowiska. Ta anormalna sytuacja każe nam postawić kilka zasadniczych pytań:
            Czy w Ministerstwie ktokolwiek sprawdził legitymację tych osób do reprezentowania działkowców?
            Według jakich zasad i kryteriów resort dobiera sobie partnerów społecznych do konsultacji spraw, mających zasadnicze znaczenie dla prawie miliona polskich rodzin?
            Czemu konsekwentnie pomija się PZD będący pełnoprawnym reprezentantem użytkowników działek w ROD?
            Krajowa Rada PZD żywi nadzieję, że resort udzieli odpowiedzi na powyższe pytania, które są coraz częściej stawiane przez działkowców. Liczymy, że udzielone odpowiedzi wskażą, iż dotychczasowy sposób prowadzenia konsultacji w sprawach ogrodnictwa działkowego nie stanowi świadomej polityki Ministerstwa wobec działkowców i ich organizacji.


                                                                      Z poważaniem,

                     WICEPREZES                           PREZES

            mgr inż Antoni Kostrzewa       mgr inż Eugeniusz Kondracki

 


 

« Powrót