wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Prezydium OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju do Ministra Infrastruktury w sprawie Zespołu Stowarzyszeń Działkowych.

Strona główna

Szczawno Zdrój, 26 sierpnia 2011 r.

OZ Sudecki PZD

                                                           Minister Infrastruktury
                                                           Cezary Grabarczyk


Szanowny Panie Ministrze


          Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju jest w posiadaniu wiadomości o działającym przy Ministrze Infrastruktury Zespole Stowarzyszeń Działkowych, który bezpośrednio współpracuje z Panem Janem Kucickim z Departamentu Gospodarki Nieruchomościami.
Pan Kucicki niemal natychmiast po uchwaleniu przez Sejm RP w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw poinformował o tym fakcie koordynatora Zespołu Stowarzyszeń Działkowych.
Mimo że zmiana art. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami odnosiła się do Polskiego Związku Działkowców, to Ministerstwo Infrastruktury nie zechciało poinformować o tym Polskiego Związku Działkowców - reprezentanta blisko milionowej społeczności działkowców. Nie ten jednak gest ze strony Ministerstwa Infrastruktury jest dla nas istotny, gdyż przez ostatnich kilka lat niejednokrotnie doświadczyliśmy różnych zachowań i przyjęliśmy to jako normę w postępowaniu Ministerstwa.
Nie do zaakceptowania jest natomiast fakt, że powołany przez Pana Ministra Zespół Stowarzyszeń Działkowych, jak należy sądzić z wymiany korespondencji elektronicznej pomiędzy Panem Janem Kucickim a koordynatorem owego Zespołu, pełni rolę „eksperta" bądź „doradcy" w pracach Ministerstwa nad wygenerowaniem przepisów o uwłaszczeniu działkowców a także stowarzyszeń działkowych, które w świetle naszych przepisów związkowych nielegalnie funkcjonują na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym PZD.
Czyżby dla Pana Ministra w pracach w w/w zakresie jedynie autorytatywnym partnerem był ów Zespół Stowarzyszeń Działkowych? Czy Pan Minister ma wiedzę
o tym, że Zespół ten reprezentują przedstawiciele stowarzyszeń skupiających garstki osób, które za rażące naruszenia przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy - Prawo budowlane oraz przepisów regulaminowych
statutowych obowiązujących w Polskim Związku Działkowców poniosły kary regulaminowe a niektórzy z nich zostali pozbawieni członkostwa Związku i prawa
użytkowania działki?
Stowarzyszenia działkowe powstały i działają w odwecie za poniesione kary w PZD za nie poszanowanie prawa w tym ustaw uchwalonych przez Sejm RP. Czyżby obecnie, jako partnerzy i współpracujący byli w swoisty sposób „rehabilitowani" przez Pana Ministra?
           Jak zatem w tej sytuacji należy ocenić wiarygodność działań organu administracji rządowej wobec Polskiego Związku Działkowców i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w świetle zapewnienia Pana Ministra przekazanego Okręgowemu Zarządowi Sudeckiemu PZD pismem z dnia 5 sierpnia 2011 r. Nr BNlb-L-623/2011 ?
W piśmie tym Pan Minister stwierdził bowiem, że Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi prac nad zmianą ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i podjęcie takich prac nie zostało przewidziane w Programie prac legislacyjnych Rady Ministrów na 20lir. Tymczasem, jak dowodzi korespondencja elektroniczna pomiędzy partnerami prac legislacyjnych nad zmianą art. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stan faktyczny jest inny.
           Przekazując niniejsze wystąpienie Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju pozostaje w przekonaniu, że Pan Minister w trosce o pogłębianie zaufania obywateli do organów administracji rządowej zajmie konstruktywne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Oczekują na nie sudeccy działkowcy.

 
Sekretarz Okręgowego Zarządu
Sudeckiego PZD /-/ Maria Klimków
Wiceprezes Okręgowego Zarządu
Sudeckiego PZD /-/ Henryk Ziomek
Prezes Okręgowego Zarządu
Sudeckiego PZD /-/ Wincenty Kulik

 
Do wiadomości:
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców.

« Powrót