wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Prezydium OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju do Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania i funkcjonowania przy Ministrze Infrastruktury Zespołu Stowarzyszeń Działkowych.

Strona główna

Szczawno Zdrój, 26 sierpnia 2011 r.

OZ Sudecki PZD

                                                         Prezes Rady Ministrów
                                                         Donald Tusk

Szanowny Panie Premierze


           Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju niniejszym przesyła Panu swoje wystąpienie skierowane do Ministra Infrastruktury w sprawie powołania i funkcjonowania przy Ministrze Infrastruktury Zespołu Stowarzyszeń Działkowych z uprzejmą prośbą o udzielenie autorytatywnej i jednoznacznej odpowiedzi, jakie kryteria, bądź przesłanki prawne przesądzają o przedmiotowym traktowaniu Polskiego Związku Działkowców w pracach legislacyjnych prowadzonych w tym Ministerstwie a dotyczących Związku.
           Pominięcie Polskiego Związku Działkowców - legalnego reprezentanta miliona działkowców polskich, obywateli RP i zalegalizowanie udziału w tych pracach przedstawicieli tzw. Stowarzyszeń Działkowych jest dla nas wystarczająco wymowne, zważywszy na „rodowód" owych Stowarzyszeń Działkowych. Dotychczasowy sposób postępowania Ministra Infrastruktury uprawnia nas do stwierdzenia, że Minister prowadzi tzw. nie czystą grę wobec Polskiego Związku Działkowców, mimo wcześniejszych zapewnień, iż wszelkie ewentualne rozważania nad potrzebą podjęcia prac legislacyjnych tyczących się rodzinnych ogrodów działkowych, a także podjęcie tych prac będzie konsultowane ze Związkiem. Dobitnym dowodem prowadzenia niejednoznacznej polityki wobec Polskiego Związku jest fakt powołania Zespołu Stowarzyszeń Działkowych do udziału w pracach legislacyjnych nad zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchwalonej przez Sejm RP 28 lipca 2011 r.
         To za sprawą i, wydaje się być, świadomym działaniem Ministra Infrastruktury w tych pracach uczestniczyli zagorzali wrogowie Polskiego Związku Działkowców, którym w istocie nie chodzi o uwłaszczenie działkowców, bądź uwłaszczenie stowarzyszeń działkowych, gdyż ten temat już został nie tak dawno oceniony przez Sejm RP jako utopia.
Owi partnerzy, w przeszłości ukarani przez Związek za nieprzestrzeganie ustaw oraz statutu PZD, działają w kierunku zgodnym z oczekiwaniami wpływowego lobby „amatorów" terenów ogrodów działkowych. Jest to grupa, która niczego nowego i lepszego nie chce stworzyć dla działkowców. Ta grupa metodą „cel uświęca środki" dąży do poparcia tej grupy posłów, która od 20 lat dąży do likwidacji ogrodów działkowych. Przeszkodą w zrealizowaniu tego celu jest Polski Związek Działkowców, dlatego też ta grupa, jako twór nie wyposażony w uprawnienia władcze, sama nie jest w stanie dopomóc dążeniom lobby „amatorów" terenów ogrodów działkowych, w nieznanych nam okolicznościach, ale przy wsparciu , jak należy przypuszczać, Departamentu Gospodarki Nieruchomościami, została oficjalnie powołana przez Ministra Infrastruktury jako zespół do udziału w pracach w omawianym wyżej zakresie.

Szanowny Panie Premierze

           Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego, jako statutowy organ w strukturze Polskiego Związku Działkowców uprawniony do występowania przed organami państwowymi, w imieniu 58.000 działkowców sudeckich oczekuje rzetelnego poinformowania ich o prawdziwych zamiarach organów państwowych w odniesieniu do Polskiego Związku Działkowców i do rodzinnych ogrodów działkowych.
Przekazując niniejszy list, Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców liczy na podmiotowe potraktowanie sudeckich działkowców i pozostaje w nadziei na otrzymanie odpowiedzi zawierającej obiektywną prawdę.

Zał. 1. 
  
Sekretarz Okręgowego Zarządu
Sudeckiego PZD    /-/ Maria Klimków
Wiceprezes Okręgowego Zarządu
Sudeckiego PZD /-/ Henryk Ziomek
Prezes Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD / - / Wincenty Kulik
 


Do wiadomości:
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców.

« Powrót