wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Zamach na prawa działkowców w ostrołęckich ROD.

Strona główna

Zamach na prawa działkowców w ostrołęckich ROD


W dniu 12.08.2011 r. Krajowa Rada PZD otrzymała pismo Prezydenta Miasta Ostrołęki dotyczące zamiaru unieważnienia umów użytkowania wieczystego gruntów ROD położonych w Ostrołęce.


Prezydent Miasta wzywa PZD do uregulowania sytuacji prawnej gruntów ogrodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie, kwestionuje on prawo użytkowania wieczystego PZD w oparciu o wyroki Trybunału Konstytucyjnego RP. Prezydent nie wskazuje jednak, jakich konkretnie działań oczekuje się od Związku.

Krajowa Rada PZD wraz z OZ Mazowieckim zajęła zdecydowane stanowisko w tej sprawie. W odpowiedzi do Prezydenta Ostrołęki, jednoznacznie wskazała, że umowy użytkowania wieczystego dotyczące gruntów ROD „Czeczotka", „Bemowo", „Energetyk", „Słoneczny" i „Podrężewo" w Ostrołęce zostały zawarte zgodnie z przepisami prawa i nie ma podstaw prawnych do stwierdzania ich nieważności.

PZD, nabywając prawo użytkowania wieczystego do gruntów ostrołęckich ROD działał w dobrej wierze, w zaufaniu do państwa i stanowionego przez nie prawa. Poza tym, prawo nie działa wstecz, a użytkowanie wieczyste nabyte na podstawie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych korzysta z zasady ochrony praw słusznie nabytych i nie ł ma podstaw prawnych do kwestionowania jego ważności. W związku z czym, uregulowanie prawa PZD do gruntów w Ostrołęce nie znajduje żadnej podstawy prawnej i racjonalnego uzasadnienia.

Sprawa wystąpienia Prezydenta Miasta Ostrołęki jest o tyle poważna, że dotyczy aż 99, 9849 ha powierzchni gruntów i ok. 2337 liczby działek rodzinnych. (!!!).

W związku z tym, działania Prezydenta Ostrołęki odbierane są przez Związek jako zamach na prawa i przywileje tysięcy działkowców, zagwarantowane przez ustawę o ROD (prawo bezpłatnego używania działki, zwolnienia podatkowe, prawo do odszkodowania w przypadku likwidacji ROD itd.).

MAK

« Powrót