wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Komentarz do ustawy o ROD

Strona g│ˇwna » Prawo w PZD » Komentarz do ustawy o ROD

Komentarz do ustawy z dn. 8.07.2005 r. -pe│ny tekst (format doc)

Komentarz  poÂwiecony jest nastŕpuj▒cym zagadnieniom:

ROD – istota i funkcje
ROD  -  urz▒dzenie u┐ytecznoÂci publicznej
Zak│adanie ROD
Obowi▒zki gmin wobec ROD
Zwolnienia podatkowe
Roszczenia do gruntˇw ogrodˇw
Likwidacja ROD
Czasowe ogrody dzia│kowe
Powiadamiania gmin o ROD
Status i rola PZD
Dzia│alnoŠ spo│eczna i wychowawcza PZD
Mity  o monopolu
SamodzielnoŠ PZD
Rejestracja PZD
Cz│onkostwo PZD w innych organizacjach
OsobowoÂc prawna
W│asnoŠ infrastruktury ROD
Cz│onkostwo W PZD
Dzia│ka w ROD – istota i rola
Prawo do dzia│ki
W│asnoŠ dzia│kowca
Ochrona s▒dowa dzia│kowca
Fundusz rozwoju ROD

« Powrˇt