wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

OZ PZD w Szczecinie do Ministra Infrastruktury.

Strona g│ˇwna

Szczecin, dn. 24-08-2011 roku

OZ PZD w Szczecinie

Pan Jan Kucicki
Departament Gospodarki NieruchomoÂciami
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Wspˇlna 2/4
00-926 Warszawa

 
 
          Jako szczeci˝scy dzia│kowcy zrzeszeni w Polskim Zwi▒zku Dzia│kowcˇw sk│adamy stanowczy protest przeciwko praktyce Ministerstwa Infrastruktury, ktˇre prowadzi rozmowy z jedno lub kilku osobowymi stowarzyszeniami w sprawach tak istotnych dla dzia│kowcˇw w ca│ym Kraju.
          Tytu│owanie prezesem cz│owieka skompromitowanego, przeciwko ktˇremu prowadzone jest postŕpowanie o pope│nieniu przestŕpstwa a ktˇry w ogˇle nie jest ┐adnym prezesem, nie jest te┐ dzia│kowcem lecz samoistnym koordynatorem, narusza powagŕ urzŕdu Ministerstwa Infrastruktury. Przecie┐ ten cz│owiek sam nie wie o co chodzi w tej ustawie. Nie posiada tytu│u do gruntu ani on, ani to jego stowarzyszenie, na co wiŕc licz▒ ci potencjalni w│aÂciciele?.

          Traktuj▒c naruszycieli prawa, promuje siŕ Ich w ten sposˇb. Czy Ministerstwo Infrastruktury tego nie dostrzega, czy nie chce dostrzegaŠ - bo jest to dobry argument na tak zwany pluralizm.
          Na jakim Âwiecie my w tej chwili ┐yjemy?

 

28 podpisˇw

« Powrˇt