wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

List Krajowej Komisji Rewizyjnej do Ministra Infrastruktury w sprawie utrzymywania przez Ministerstwo Infrastruktury kontaktów z tzw. zespołem stowarzyszeń działkowych.

Strona główna

Warszawa, dnia 29.08.2011r.
 


                                            Szanowny Pan
                                                       Cezary Grabarczyk
                                                       Minister Infrastruktury 
                                                       ul. Chałubińskiego 4-6
                                                       00-928 Warszawa
 

Szanowny Panie Ministrze!

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej, organu kontrolnego Polskiego Związku Działkowców, społecznie wykonujący swoje mandaty wobec członków i naszej społecznej organizacji, posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania pionu rewizyjnego naszego Związku działającego w 4 948 ROD i 26 Okręgach wyrażamy dezaprobatę, zdziwienie i wielki niepokój faktem, że przy Ministrze Infrastruktury działa Zespół Stowarzyszeń Działkowych koordynowany przez „wybitnego" znawcę p. Ireneusza Jarząbka ze Swarzędza. Człowieka, którego za nieprzestrzeganie prawa związkowego, ustawy o ROD i prawa powszechnie obowiązującego usunięto z szeregów naszego Związku. Nasza wiedza w tym zakresie wynika z wiadomości mailowej przesłanej przez p. Jana Kucickiego, pracownika Departamentu Gospodarki Nieruchomościami, który w dniu 2 sierpnia 2011 roku skierował ją do „wybitnego" koordynatora. Treść prowadzonej korespondencji zakrawa na całkowitą i totalną już teraz kpinę z członków milionowej organizacji społecznej. Jest tak oburzająca, że trudno znaleźć odpowiednie kulturalne słowa by je określić. Kierowany przez Pana resort zapomniał najwidoczniej, że nikomu nie wolno pomijać tak liczącej się organizacji przy podejmowaniu jakichkolwiek rozmów dotykających naszego środowiska.
Kierowany przez Pana resort podjął za to rozmowy i działania z trudną do określenia kilkuosobową grupą, która nie posiada jakichkolwiek umocowań, by wypowiadać się w sprawach funkcjonowania naszego Związku. Trudno nam pojąć i zrozumieć, by konstytucyjny minister pozwalał na formułowanie zdania na temat ruchu ogrodnictwa działkowego i funkcjonowania naszych ogrodów zrzeszonych w PZD w oparciu o poglądy nielicznej grupy osób usuniętych ze struktur organizacyjnych Związku. 

Szanowny Panie Ministrze!

Nie rozumiemy, bo trudno to pojąć, dlaczego bardzo ważne i istotne problemy dotyczące wszystkich działkowców są podejmowane i omawiane w głębokiej tajemnicy bez udziału umocowanych prawnie przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców.
Czyżby umknęło z pamięci, że w dniu 5 marca 2010 roku w siedzibie ministerstwa odbyło się spotkanie 20-osobowej delegacji PZD z ówczesnym Wiceministrem Olgierdem Dziekońskim?
Czyżby zapomniał Pan i podwładni, że spotkanie zakończyło się uzgodnieniem o powołaniu wspólnego zespołu roboczego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Związku, którego zadaniem będzie omawianie i wypracowywanie rozwiązań dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych? Czyżby pamięć ta była aż tak niewygodna?
Nie wiemy, kim w kierowanym przez Pana resorcie jest p. Jan Kucicki i czy posiada umocowanie do prowadzenia takiej korespondencji, lecz bez względu na to, nie do przyjęcia jest pomijanie Polskiego Związku Działkowców, jako jednego z partnerów społecznych działającego w ruchu ogrodnictwa działkowego.
Tak prezentowana postawa oznacza, bowiem totalną marginalizację najliczniejszej organizacji społecznej, Polskiego Związku Działkowców oraz lekceważenie polskich działkowców, miliona polskich Obywateli. Prowadzenie prac przy udziale kilkunastu osób pochodzących ze stowarzyszeń zakładanych przez byłych naszych członków, wyrzuconych z naszego Związku za nieprzestrzeganie prawa w zakresie zagospodarowania działki i swoje bezprawne działania, zakrawa na kpinę. Ich działania sprowadzają się w gruncie rzeczy, tylko i wyłącznie do uchylenia ustawy o ROD i likwidacji Związku, by w ten sposób zaspokoić własne partykularne interesy. Jeżeli zatem tacy pseudo działacze znajdują posłuch w kierowanym przez Pana resorcie, to nic dodać i nic ująć!

Szanowny Panie Ministrze!

Posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania pionu rewizyjnego Związku nie prosimy, ale żądamy zaprzestania wszelkiego manipulowania przy obowiązującej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku! Nie prosimy, lecz żądamy zerwania kontaktów z „kanapowymi" stowarzyszeniami działkowymi, których pomysły szkodzą działkowej braci nie wnosząc niczego pożytecznego!
Jednocześnie pozwalamy sobie przypomnieć, że ustaleń z dnia 5 marca 2011 roku nikt nie odwołał i czas jest przystąpić do ich realizacji. Zapewniamy Pana Ministra i pozostałych adresatów naszego stanowiska, że członkowie Polskiego Związku Działkowców w należyty sposób ocenią działania w stosunku do naszego społecznego ruchu, w czasie zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Niniejsze stanowisko pozwalamy sobie także skierować do:
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska,
Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny,
Posłów na Sejm RP Zbigniewa Rynasiewicza, Janusza Piechocińskiego, Wiesława, Andrzeja Szczepańskiego i Stanisława Żmijana z Sejmowej Komisji Infrastruktury
oraz przekazujemy do wiadomości
Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego.


                                                          Z działkowym pozdrowieniem

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców
Przewodniczący Maria Fojt
Z-ca Przewodniczącego Olgierd Kaunas-Kownacki
Sekretarz Jerzy Jaksoń
Członkowie: Stanisław Burzyński, Bogusław Dąbrowski, Ryszard Dorau, Mieczysław Górski, Krzysztof Kapciak, Włodzimierz Leśnierowski, Eugeniusz Lubosch, Kazimierz Pabian, Henryk Tomaszewski i Dorota Zerba.

 

 

 

« Powrót