wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Wystawa "KORSO" w dniu 28 sierpnia w Pile.

Strona g│ˇwna

"KORSO" w dniu 28 sierpnia 2011 w Pile.


             W dniu 28 sierpnia 2011 roku, po raz kolejny na pilskiej wyspie, spotkali siŕ dzia│kowcy zrzeszeni w Polskim Zwi▒zku Dzia│kowcˇw. Tego dnia w Pile odby│a siŕ wystawa „Korso". W wystawie swoje stoiska zaprezentowa│o 17 rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych z terenu miasta oraz Miejskie Ko│o Pszczelarzy w Pile.
             Wystawa „Korso" by│a imprez▒ towarzysz▒c▒ wielu innym, ktˇre tego dnia na zako˝czenie lata odby│y siŕ w Pile. G│ˇwn▒ z nich by│a 9 edycja programu spo│ecznego „Podziel siŕ Posi│kiem", realizowanego od 2003 r. przez firmŕ Danone, Fundacjŕ Polsat oraz Banki »ywnoÂci.
             Na 11 edycji „Korso" dzia│kowcy zaprezentowali swoje osi▒gniŕcia - warzywa, owoce i piŕkne kwiaty. Zwiedzaj▒cych czŕstowano chlebem ze smalcem, ogˇrkiem kiszonym i innymi produktami.
             Stoiska 17 ogrodˇw by│y piŕkne i kolorowe. Wystawa cieszy│a siŕ wielkim zainteresowaniem, licznie odwiedza│y j▒ rodziny z dzieŠmi. Wystawŕ odwiedzili tak┐e parlamentarzyÂci ziemi pilskiej oraz europose│ Marek Siwiec, w│adze miasta i samorz▒dowcy oraz przedstawiciele ugrupowa˝ politycznych.
             WÂrˇd dzia│kowcˇw i zwiedzaj▒cych zebrano 387 podpisˇw pod listem skierowanym do prof. Andrzeja Rzepli˝skiego Prezesa Trybuna│u Konstytucyjnego z proÂba o odrzucenie wniosku skierowanego Przez Pierwszego Prezesa S▒du Najwy┐szego stwierdzaj▒cego niezgodnoŠ naszej ustawy o rodzinnych ogrodach dzia│kowych z Konstytucja RP.
             Plony ze stoisk przekazano do OÂrodka Pomocy Spo│ecznej w Pile.

Sekretarz OZ PZD w Pile
Andrzej Kierzkowski 

« Powrˇt