wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski do Ministra Infrastruktury

Strona główna

 

STANOWISKO
Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach

w sprawie prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury prac oraz konsultacji
z członkami Zespołu Stowarzyszeń Działkowych


Szanowny Panie Ministrze!

          Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach zapoznali się na swym posiedzeniu w dniu 24.08.2011 roku z wiadomością mailową, z treści której wynika jednoznaczna współpraca ze strony Ministerstwa Infrastruktury z Zespołem Stowarzyszeń Działkowych.
          Nie ukrywamy, że treść prowadzonej między w/w stronami korespondencji jest dla nas oburzająca.
          Nie potrafimy znaleźć żadnych racjonalnych przesłanek dla tego typu konsultacji i rozmów.
          Kierowane przez Pana Ministerstwo pominęło całkowicie blisko milionowe środowisko członków PZD a wszelkie formy uzgodnień prowadzi z nieformalną kilkuosobową grupą, która w żaden sposób nie ma umocowania ze strony Polskiego Związku Działkowców do prowadzenia jakichkolwiek rozmów na temat funkcjonowania Związku.
          Przedmiotowa sytuacja jest oburzająca tak dla członków Prezydium jak
i indywidualnych działkowców, którzy dowiedziawszy się o zaistniałej sytuacji nie kryją swojego zażenowania stanowiskiem Ministerstwa.
          Po raz kolejny pomija się głos samych działkowców a opiera się na zdaniu nielicznej grupy, której działania w żaden sposób nie są nakierowane na dobro indywidualnych użytkowników i rodzinnych ogrodów działkowych.
          Żywimy nadzieję, że obecna sytuacja ulegnie jak najszybszej zmianie poprzez rozpoczęcie właściwej praktyki polegającej na konsultacji wszelkich zamierzeń co do przyszłości tej największej samorządnej organizacji społecznej poprzez rozmowy i konsultacje z prawnymi reprezentantami Związku, a nie kilkuosobową grupą samozwańczych przedstawicieli.


      Członkowie Prezydium OZŚ PZD
            /-/ 8 podpisów

 
           Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
        /-/ Kazimiera Wolna

« Powrót