wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Działkowcy Okręgu Pilskiego mają swój Sztandar.

Strona główna

Działkowcy Okręgu Pilskiego mają swój Sztandar.

W dniu 20 sierpnia 2011 roku w pięknie udekorowanej nowej Sali Młodzieżowego Domu Kultury w Pile odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Pile, który został poprzedzony uroczystością wręczenia Sztandaru dla Okręgowego Zarządu PZD. 
W holu zaprezentowano stanowiska władz samorządowych Okręgu Pilskiego w obronie Związku, ustawy o ROD z 2005 roku oraz Apel Krajowej Rady PZD w jej obronie. Można było również obejrzeć piękną wystawę kronik ogrodowych. Teren przed Młodzieżowym Domem Kultury udekorowano flagami związkowymi, narodowymi i unijnymi oraz zaprezentowano wystawę koszy kwiatowych.    
Uroczystość rozpoczęto Hymnem Państwowym. Okręgowy Zjazd Delegatów PZD otworzył Prezes Okręgowego Zarządu PZD Marian Praczyk, który stwierdził, że uroczystość wręczenia sztandaru była przez lata oczekiwana przez działkowców, którzy są współtwórcami tego przedsięwzięcia, ale także przez naszych poprzedników, których nie ma wśród nas. Sztandar stanowił będzie o naszym przywiązaniu do 114 letniej tradycji Związku oraz będzie nas jednoczył w walce o ogrody i ustawę o ogrodach działkowych z 2005 roku.   
W imieniu biorących udział delegatów PZD bardzo serdecznie powitał przybyłego na nasz Zjazd Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego oraz zaproszonych gości w osobach:  Senatora Mieczysława Augustyna z PO, posłów na Sejm RP Stanisława Steca i Romualda Ajchlera z SLD, Stanisława Kalembę z PSL, Adama Szejnfelda z PO, Jerzego Kado Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Tomasza Bugajskiego członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Marię Janyska Radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Andrzeja Krojec przedstawiciela Senatora Henryka Stokłosy, Księdza Prałata Stanisława Oracza, Zbigniewa Kosmatkę Radnego Rady Miasta w Pile, byłego Prezydenta Piły, Jadwigę Harbuzińską-Turek Przewodniczącą Rady Powiatu Złotowskiego, Andrzeja Szwed Przewodniczącego Rady Powiatu Chodzieskiego, Mirosława Mantaj Starostę Pilskiego, Ryszarda Goławskiego Starostę Złotowskiego, Kazimierza Michalaka członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Tomasza Kranz Wicestarostę Wągrowieckiego, Wiesława Teterusa Wicestarostę Czarnkowsko–Trzcianeckiego, Beatę Dudzińską Zastępcę Prezydenta Miasta Piły, Eugeniusza Cerlaka Burmistrza Łobżenicy, Marka Kupś Burmistrza Trzcianki, Mirosława Wieczór Burmistrza Wronek, Piotra Witkowskiego Zastępcę Burmistrza Chodzieży, Grzegorza Kaźmierczaka Zastępcę Burmistrza Czarnkowa, Janusza Szczerbiaka Zastępcę Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego, Jerzego Kołodziejczyka Zastępcę Burmistrza Złotowa, Ryszarda Wińskiego Zastępcę Wójta Gminy Złotów, Tomasza Hoffmana przedstawiciela Burmistrza Wągrowca, Jerzego Kasprzaka Zastępcę Dyrektora Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego w Pile, Panią Honoratę Rauhut właściciela Studia K-2 w Pile, przedstawicieli telewizji kablowej Asta-Net, telewizji z Trzcianki oraz dziennikarzy Tygodnika Nowego, Tygodnika Pilskiego, Głosu Wielkopolskiego, Głosu  Wągrowieckiego oraz mediów samorządowych.
Po powitaniu gości Prezes OZ Marian Praczyk poprosił Pana Jana Ficermana członka komitetu organizacyjnego ufundowania sztandaru, aby poprowadził uroczystość wręczenia sztandaru.
Pan Jan Ficerman rozpoczynając uroczystość skierował do uczestników uroczystości następujące słowa „Kwiat nawet najpiękniejszy zwiędnie. Drzewo choćby najtrwalsze spróchnieje. Symbol, jakim jest od dzisiaj Nasz Sztandar będzie trwać wiecznie w naszych umysłach i poczynaniach. Będzie Nam towarzyszył w chwilach radosnych a także smutnych w niezmiennej postaci. Na płacie z jednej strony znak Polskiego Związku Działkowców, z drugiej herb miasta Piły siedziby Okręgu a na drzewcu ryngrafy fundatorów”.
Symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru w asyście Prezesa OZ PZD Mariana Praczyka, jako pierwszy dokonał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, następnie parlamentarzyści ziemi pilskiej, Radni Sejmiku Wielkopolskiego, przedstawiciele działkowców ze wszystkich powiatów naszego Okręgu wraz z władzami samorządowymi oraz wszyscy fundatorzy sztandaru.
Po odczytaniu Uchwały Nr 9/XXI/2011 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie nadania sztandaru Okręgowemu Zarządowi Polskiego Związku Działkowców w Pile, Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki wręczył go Prezesowi Okręgowego Zarządu PZD Marianowi Praczyk, który przekazał go w opiekę działkowcom. Po odegraniu Hymnu Polskiego Związku Działkowców sztandar poświęcił i pobłogosławił Ksiądz Dziekan Dekanatu Pilskiego Prałat Stanisław Oracz.
Sztandar został odznaczony Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego i decyzji Kapituły Odznak i Odznaczeń. Uhonorowania sztandaru dokonał Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
W części sztandarowej zabrali głos zaproszeni parlamentarzyści, którzy odnieśli się do roli ogrodów działkowych w miastach oraz do zagrożeń dla naszej ustawy w związku ze skierowanym wnioskiem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie jej niezgodności z Konstytucją RP. Wszyscy goście pogratulowali nam Sztandaru oraz jego odznaczenia Odznaką za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Dokonali również pamiątkowego wpisu do Złotej Księgi Sztandaru.
Senator Mieczysław Augustyn z Platformy Obywatelskiej w sprawie naszej ustawy zapewnił Delegatów, że zachowuje się konsekwentnie. Stoi po stronie działkowców w sprawach zachowania i umocowania ich prawa do działki i do tego, co służy realizacji ich pasji. Struktury zarządzające organizacji pozarządowej, jaką jest Związek są dobre i potrafią współżyć i realizować cele ważne dla samorządów gmin i ogrodów działkowych. Polskiemu Związkowi Działkowców życzył, aby tak jak do tej pory był autentycznym reprezentantem społeczności działkowej.  
Poseł Stanisław Stec i Romuald Ajchler z Sojuszu Lewicy Demokratycznej zapewnili, że ich partia będzie popierać obowiązującą ustawę o ROD z 2005 roku, bowiem spełnia ona oczekiwania działkowców.
Poseł Stanisław Kalemba z Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdził, że tak jak do tej pory, tak obecnie i w przyszłości PSL zawsze będzie współpracować z rodzinnymi ogrodami działkowymi i Polskim Związkiem Działkowców. Będzie zajmować stanowiska takie, jakie działkowcy i Związek wypracują. Stwierdził, że nikt nie może lekceważyć dorobku milionowej organizacji oraz 620 tys. podpisów. Nie może tak być, że władza wie lepiej od tych, których to dotyczy. To nie jest demokracja i dlatego potrzebny jest Polski Związek Działkowców dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców.
Poseł Adam Schejnfeld z Platformy Obywatelskiej w swojej wypowiedzi odniósł się do naszej działalności na rzecz społeczności lokalnej. Zwracając się do Delegatów i gości Zjazdu stwierdził, że nie ma groźby likwidacji ogrodów działkowych.
Poza parlamentarzystami głos zabrali także Tomasz Bugajski, Mirosław Mantaj, Eugeniusz Cerlak, Maria Janyska oraz Rafał Zdzierela.  W swoich wypowiedziach odnieśli się do działalności Związku, roli działki dla rodziny działkowej oraz ogrodów działkowych dla społeczności lokalnych.
W tej części obrad zajął głos Prezes Eugeniusz Kondracki, który podziękował za   wystąpienia parlamentarzystom i przedstawicielom władz samorządowych. Stwierdził, że z satysfakcją  je odbiera, bo są miłe i cenne na dziś i dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Świadczą  o dużej znajomości problemów ogrodów działkowych. W swej wypowiedzi odniósł się szeroko do aktualnej sytuacji wynikającej z zaskarżenia  całej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Poinformował o zwołaniu II Kongresu PZD, w którym weźmie udział 4 tysiące Delegatów z ogrodów całego kraju. Wypowiedzą się oni w sprawie propozycji skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego oraz zajmą jasne stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych. Zaprosił w imieniu Delegatów i swoim na     II Kongres PZD wszystkich parlamentarzystów i samorządowców aby pokazali na Kongresie, że są razem z działkowcami.

Maria Fojt
Wiceprezes OZ PZD w Pile

« Powrót