wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Odpowied╝ Pana Pos│a Miros│awa Pluta na list Prezesa Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw z dnia 27.07.2011 r. w sprawie wyborˇw do Sejmu i Senatu w 2011 roku.

Strona g│ˇwna

Odpowied╝ Pana Pos│a Miros│awa Pluta na list Prezesa Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw z dnia 27.07.2011 r. w sprawie wyborˇw do Sejmu i Senatu w 2011 roku.


Pose│ na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Miros│aw Pluta
                                                                          Tarnobrzeg 17.08.2011r.

                                                               Sz. P.
                                                               Eugeniusz Kondracki 
                                                               Polski Zwi▒zek Dzia│kowcˇw 
                                                               Krajowa Rada 
                                                               Ul. Bobrowiecka 1 
                                                               00-728 Warszawa

 


        Serdecznie dziŕkujŕ za list z dnia 27.07.2011 r., w sprawie wyborˇw do Sejmu i Senatu w 2011 roku.
        Chcŕ Pana zapewniŠ , ┐e zapozna│em siŕ z problematyk▒, ktˇr▒ poruszy│ Pan w swoim piÂmie.
        Žrodowisko polskich dzia│kowcˇw ju┐ niejednokrotnie udowodni│o, ┐e jest pe│noprawnym i Âwiadomym uczestnikiem ┐ycia publicznego w Polsce i zas│uguje na ┐yczliwie oraz podmiotowe traktowanie ze strony osˇb podejmuj▒cych najwa┐niejsze decyzje w naszym Kraju. Mam tego ÂwiadomoŠ i jednoczeÂnie zapewniam Pana o moim wsparciu dla Waszych dzia│a˝.

                                                               

                                                                 Z powa┐aniem,
                                                                        Pose│
                                                          Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                   Miros│aw Pluta

 

« Powrˇt