wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Dotacje z konta „Powˇd╝ 2010”

Strona g│ˇwna

Dotacje z konta „Powˇd╝ 2010”

W zwi▒zku z usuwaniem skutkˇw powodzi i odbudowywaniem infrastruktury w rodzinnych ogrodach dzia│kowych, ktˇre ucierpia│y na skutek powodzi i podtopie˝ maj▒cych miejsce w 2010 i 2011 r., Krajowa Rada PZD udziela wsparcia finansowego w formie dotacji. Prezydium KR PZD w dniu 16 sierpnia 2011 r. przyzna│o dotacje powodziowe z konta „Powˇd╝ 2010” dla 2 ROD na │▒czn▒ kwotŕ 7 600 z│. Dotacje otrzyma│y: ROD „Zalesie” w Rzeszowie – 3 000 z│ na budowŕ studni (w tym zamontowanie pompy i przy│▒czenie do sieci wodoci▒gowej i elektrycznej) i ROD „Oaza” w Nisku – 4 600 z│ na naprawŕ drogi, odmulenie rowu melioracyjnego i udro┐nienie przepustu pod drog▒.

Aneta Ba│on

 

« Powrˇt