wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Są już nowe Biuletyny Informacyjne!

Strona główna

Są już nowe Biuletyny Informacyjne!

Informujemy, że dostępne są już dwa nowe numery Biuletynu Informacyjnego PZD.

Biuletyn nr 6 w całości został poświęcony naszej wspólnej walce o zachowanie w niezmienionej formie zapisów Ustawy o ROD z 2005 r. Zamieściliśmy w nim stanowiska w obronie ustawy o ROD przyjęte na Walnych Zebraniach odbywających się w ogrodach działkowych. Stanowiska te wyrażają wolę członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Ukazują, jakie jest ich zdanie na próbę ingerencji i zmiany prawa, które do tej pory z powodzeniem działało zadowalająco, stanowiąc istotną opokę oraz zapewniając poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa dla prawie milionowej rodziny działkowców. 
Liczymy, podobnie jak Wy, że wobec tak ogromnego odzewu z naszej strony, skierowanego przeciwko wprowadzeniu proponowanych zmian do ww. ustawy, inicjatorzy tych zmian nie pozostaną obojętni na nasz głos. Dlatego nadal zachęcamy: piszcie, piszcie i przesyłajcie swoje stanowiska! Im więcej głosów w tej sprawie, tym lepiej! W naszej wielkości tkwi siła.
Biuletyn nr 7 - w tym numerze zamieszczamy niezwykle istotną informację o podjęciu na Nadzwyczajnym XXII Posiedzeniu Krajowej Rady PZD decyzji o zwołaniu II Kongresu Polskiego Związku Działkowców na dzień 22 września b.r. W związku z sytuacja działkowców, ogrodów i samego Związku, Krajowa Rada podjęła decyzję, iż w tak ważnym dla działkowców momencie należy wyjść naprzeciw niebezpieczeństwu, jakim jest próba zmian Ustawy o ROD z 2005 r. Oceniając sytuację, jako wymagającą tego rodzaju kroku Krajowa Rada uznała za konieczne, aby głos w tej sprawie zabrała jak największa reprezentacja polskich działkowców. Kongres ponadto nie przejdzie niezauważonym w mediach, co pomoże dotrzeć nam do szerszej opinii publicznej.
Obrona Ustawy o ROD, będącej fundamentem polskiego ogrodnictwa działkowego, jest najważniejszym zadaniem dla działkowców i struktur Związku. W związku z powyższym Krajowa Rada PZD wystosowała Apel do partii i komitetów wyborczych w sprawie uwzględnienia kwestii ogrodów działkowych w programach wyborczych w 2011 r. W każdej demokracji czas wyborów parlamentarnych jest momentem określania przez ugrupowania polityczne ich stanowisk w najważniejszych kwestiach życia społecznego. Kampania wyborcza służy nie tylko zaprezentowaniu poszczególnych kandydatów, ale przede wszystkim przedstawieniu ich światopoglądu oraz propozycji na rozwiązanie problemów obywateli i kraju. Tylko jasne stanowiska oraz deklaracje w poszczególnych kwestiach umożliwiają obywatelom podjęcie świadomego wyboru przy urnie. Dla miliona polskich rodzin korzystających z działek w ROD, jednym z najważniejszych pytań, na które będą szukać odpowiedzi w programach prezentowanych podczas kampanii wyborczej będzie przyszłość ich ogrodów. Konieczne zatem jest, aby kampania wyborcza dała działkowcom jasną odpowiedź na ich pytania. Dotyczy to w szczególności nastawienia danego ugrupowania do ogrodów i działkowców, oraz poglądów na temat prawnych regulacji określających funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego, w szczególności stosunku do zapisów ustawy o ROD. 
Krajowa Rada PZD, jako demokratycznie wybrany reprezentant ogólnopolskiego samorządu działkowców, zwróciła się do wszystkich komitetów wyborczych o jednoznaczne odniesienie się w programach do kwestii przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce. Problem bezpieczeństwa prawnego rodzinnych ogrodów działkowych oraz ich przyszłość ma istotne znaczenie dla blisko 4 milionów obywateli. Okoliczność ta oraz fakt, iż działkowcy niejednokrotnie udowodnili, że są świadomymi obywatelami, powoduje, iż dla każdego z uczestników życia politycznego w Polsce traktującego wyborców w sposób uczciwy, złożenie deklaracji o poglądach na temat przyszłości ogrodnictwa działkowego należy postrzegać w kategoriach obowiązku.
Udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych stanowi niezbędna formę obrony wartości i idei ruchu działkowego, które są obecnie poważnie zagrożone. Krajowa Rada mając powyższe na względzie wystosowała oficjalne stanowisko PZD w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 r. Kwestią zasadniczą dla rozwoju i przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce jest odpowiednia i rzeczowa reprezentacja interesów działkowców w parlamencie. Krajowa Rada zwraca szczególna uwagę na fakt, że świadoma obecność w wyborach jest dziś wręcz naszym obowiązkiem. Zwraca się więc do wszystkich działkowców oraz ich rodzin i sympatyków naszego ruchu o wybranie ludzi, którym losy polskich działkowców nie są obojętne i którzy nie tylko słowem, ale i czynem pokazali, że zasługują na nasze zaufanie i na nasz głos. Wybierzmy mądrze, bo stawką jest dalsze istnienie i rozwój ogrodów i ruchu działkowego (więcej w Biuletynie nr 7).
Ponadto, w numerze w rozdziale piątym, zamieszczamy obszerne informacje z odbytych już i zakończonych Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD wraz z tekstami przyjętych podczas ich obrad stanowisk, apeli oraz rezolucji. Kolejne relacje przed nami.
Poruszyliśmy tu również temat naszej rocznicy: 30-lat istnienia Związku. W związku z powyższym bardzo serdecznie dziękujemy za przesłane do Krajowej Rady PZD wszystkie życzenia związane z obchodzonym jubileuszem XXX-lecia istnienia Związku. Z przyjemnością publikujemy je w Biuletynie nr 7, chcąc tym samym podzielić się nimi z Wami. To, że Związek istnieje w takiej formie, w jakiej widzimy go dzisiaj, to głównie Wasza - Działkowców zasługa. To dzięki Waszemu trudowi oraz często ciężkiej pracy możemy mówić o naszym trzydziestoletnim sukcesie. Krajowa Rada przyłącza się do wszelkich ciepłych, przesłanych do nas słów, życząc Wam wszystkim – minimum! - kolejnych trzydziestu lat, spokojnego, niezmąconego zawirowaniami politycznymi, uprawiania działek.
Znajdziecie tu Państwo również nazwiska laureatów rozstrzygniętych właśnie konkursów: w tym najważniejszego z nich, czyli: „ROD roku 2011”. Przystąpiły do niego najlepsze ogrody, które w roku 2010 były laureatami konkursów okręgowych. Łącznie do konkursu przystąpiły 24 ogrody. W tym roku podlegały ocenie w 9 kategoriach, o których więcej, jak i o zwycięzcach, możecie przeczytać Państwo w Biuletynie nr 7.
Zachęcamy do lektury.

Obydwa Biuletyny są już dostępne dla Państwa do wglądu w Zarządach ROD. Zostały również przesłane do wszystkich Okręgowych Zarządów.
Poniżej zamieszczamy pliki pdf. do pobrania.

med 

 

BIULETYN_NR 6

BIULETYN_NR 7

 

« Powrót