wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Medal dla Prezesa PZD

Strona g│ˇwna

Medal dla Prezesa PZD

W dniu 3 sierpnia b.r., w siedzibie Krajowej Rady Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw mia│a miejsce uroczystoŠ wrŕczenia wyrˇ┐nienia przyznanego przez Prezydium Zarz▒du G│ˇwnego Zwi▒zku »o│nierzy Wojska Polskiego.

Prezes Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw Eugeniusz Kondracki zosta│ uhonorowany Medalem XXX-lecia Zwi▒zku »o│nierzy Wojska Polskiego. Dekoracji dokona│ Prezes Ko│a nr 6 im. Armii WP Z»WP Jan D╝wiga│a.
Na rŕce Prezesa Kondrackiego zosta│ przekazany rˇwnie┐ puchar, ufundowany przez cz│onkˇw Ko│a nr 6 w zwi▒zku z obchodzon▒ 30. rocznic▒ istnienia PZD. Stanowi on dodatkowo dowˇd wdziŕcznoÂci i podziŕkowania Zwi▒zkowi za wieloletni▒ wspˇ│pracŕ z Ko│em, ktˇrego cz│onkowie - w wiŕkszoÂci - s▒ te┐ dzia│kowcami.
Podczas tej kameralnej uroczystoÂci obecni byli rˇwnie┐ wiceprezes PZD Antoni Kostrzewa oraz skarbnik Okrŕgowego Zarz▒du Mazowieckiego Stanis│aw Zawadka.

med.

« Powrˇt