wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku

Strona główna

Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku

Dnia 2 sierpnia 2011 roku odbyło się ostatnie w obecnej kadencji posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku.


Prezes OZ PZD Czesław Smoczyński otwierając posiedzenie omówił aktualną sytuację Związku w świetle przedstawionego przez Prokuratora Generalnego RP stanowiska przesłanego do Trybunału Konstytucyjnego w postępowaniu dotyczącym ustawy o ROD. Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku skierowali list do Prokuratora Generalnego RP, który przedstawiamy w załączeniu, sprzeciwiając się poglądom i argumentom zawartym w Jego stanowisku  i wnosząc o ich zmianę.
Prezes Smoczyński szczegółowo omówił sprawozdanie z działalności Okręgu w latach 2007-2011. Zostało ono zaakceptowane przez członków Okręgowego Zarządu i skierowane na obrady VIII Zjazdu Delegatów OZ PZD w Gdańsku, celem przyjęcia go. Pan Bogusław Dąbrowski, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, poinformował, iż  Okręgowa Komisja Rewizyjna przedłoży wniosek do VIII Zjazdu Delegatów o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Okręgu z okresu kadencji oraz o udzielenie absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi PZD.
Prezes OZ PZD przekazał zebranym, że VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD Okręgu Gdańskiego odbędzie się 17.09.2011 r. w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Poinformował również o Okręgowych Dniach Działkowca, które w połączeniu z obchodami 30-lecia Związku, zostaną zorganizowane dnia 3.09.2011 r. w ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni.
Reprezentująca na spotkaniu biuro Krajowej Rady PZD Zofia Rut-Skórzyńska omówiła przygotowania do II Kongresu PZD zwołanego przez Krajową Radę PZD na dzień 22.09.2011 r. Podkreśliła znaczenie Kongresu jako najwyższy wyraz wypowiedzenia się działkowców w najistotniejszych sprawach dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w obliczu realnego zagrożenia dla dalszego bytu Ogrodów i Związku.
Podczas dyskusji uczestnicy posiedzenia zwracali uwagę na doniosłość znaczenia II Kongresu PZD zaznaczając jako niezbędny przemarsz uczestników do siedziby Sejmu RP. Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku oświadczyli, iż już podjęli lub niezwłocznie podejmą działania mające na celu zaproszenie do udziału w II Kongresie PZD i poparcia idei ogrodnictwa działkowego w Polsce Prezydentów miast, Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz obecnych i przyszłych Posłów na Sejm RP z terenu działania Okręgu.
Pan Waldemar Lewandowski, Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, omówił przedłożone przez Prezydium OZ PZD do zatwierdzenia uchwały, które zostały w głosowaniu zatwierdzone przez Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku.

        Zofia Rut-Skórzyńska

 

« Powrót