wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Decyzje Prezydium KP PZD w sprawie likwidacji

Strona główna

Decyzje Prezydium KP PZD w sprawie likwidacji.

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 27 lipca b.r., podjęło decyzje w sprawie likwidacji:
1. całości ROD „Rewal” w Lublinie.
Łącznie likwidacji ulegnie obszar o powierzchni 3,8587 ha (84 działki). Celem likwidacji jest umożliwienie realizacji inwestycji służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, w tym również działkowców, oraz umożliwiającej pozyskanie nowych miejsc pracy. Mając na uwadze ważny interes miasta Lublina oraz po przeprowadzeniu licznych, wnikliwych analiz sytuacji nie tylko na szczeblu Krajowej Rady, ale również okręgu,  Prezydium KR PZD wyraziło zgodę na likwidacje ww. ogrodu. Likwidacja odbywa się na warunkach ustawy o ROD, która zabezpiecza interesy działkowców, jak i Związku. Gmina Lublin zobowiązana jest do wypłacenia odszkodowań użytkownikom działek i Polskiemu Związkowi Działkowców za infrastrukturę podlegającą likwidacji oraz do pokrycia kosztów administracyjnych.  Na rzecz PZD ustanowi nieodpłatnie prawo użytkowania do nieruchomości zamiennej o łącznej powierzchni 2,5066 ha na powiększenie następujących ogrodów:
- ROD „Bursaki” w Lublinie
- ROD „Leśna Polana” w Lublinie
Ponadto ureguluje stan prawny nieruchomości o powierzchni 1,3981 ha  (ROD „Leśna Polana”, ROD „Harnaś”, ROD „Pod Gajem”) ustanawiając na rzecz PZD nieodpłatne prawo użytkowania.
2. całości ROD „Reneta” w Gliwicach, woj. śląskie.
Łącznie likwidacji ulegnie teren o powierzchni 0,4365 ha (17 działek rodzinnych). Celem likwidacji jest realizacja inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie budynku Naukowo-Dydaktycznego Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Koszty związane z likwidacją (w tym: odszkodowanie dla użytkowników działek oraz PZD, równowartość kosztów odtworzenia likwidowanego ROD zgodnie z wyceną rzeczoznawcy, równowartość szacunkowych kosztów zakupu gruntu dla odtworzenia ROD oraz wszelkie koszty administracyjne) ponosi  Politechnika Śląska. Przekazanie likwidowanego terenu zgodnie z ustawą o ROD, nastąpi po spełnieniu warunków likwidacji.

kk

« Powrót