wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Konkurs "Jaka to by│a droga..." rozstrzygniŕty!

Strona g│ˇwna

Konkurs „Jaka to by│a droga…” rozstrzygniŕty!

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw, w zwi▒zku z obchodzonym w tym roku jubileuszem XXX-lecia istnienia Zwi▒zku, og│osi│o w br. ogˇlnokrajowy konkurs pod tytu│em „Jaka to by│a droga…”. Konkurs da│ uczestnikom szansŕ na opisanie swojej dzia│kowej historii. Uczestnicy oprˇcz suchych faktˇw przesy│ali na adres Krajowej Rady czŕsto bardzo bogat▒ dokumentacjŕ fotograficzn▒ historii ich ogrodˇw. Do udzia│u w konkursie zg│oszono │▒cznie 13 prac.
Prezydium KR PZD w oparciu o protokˇ│ z posiedzenia Komisji Konkursowej KR PZD powo│anej do rozstrzygniŕcia ww. konkursu  postanowi│o przyznaŠ dwa pierwsze miejsca: dla Henryka CieÂlika za pracŕ „Wielkopolskie ogrody dzia│kowe w moim ┐yciu i pracy' oraz dla wspˇ│autorˇw Jˇzefa Makucha i Bogdana Michalaka za pracŕ poÂwiŕcon▒ ROD im. „100-lecia Ogrodnictwa Dzia│kowego' w KroÂnie Odrza˝skim. Drugie miejsce przyznano Romanowi Krempowskiemu za pracŕ poÂwiŕcon▒ ROD „Gˇrki Ustowskie' w Szczecinie, z kolei trzecie miejsce przyznano Barbarze Janowskiej za pracŕ przedstawiaj▒c▒ historiŕ ROD „PiotruÂ' z Bia│ej Podlaskiej.

EB

« Powrˇt