wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

APEL KR PZD w sprawie uwzględnienia kwestii ogrodów działkowców w programach wyborczych w 2011r

Strona główna

APEL KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
DO PARTII I KOMITETÓW WYBORCZYCH
w sprawie uwzględnienia kwestii ogrodów działkowców  w programach wyborczych w 2011r.

W każdej demokracji czas wyborów parlamentarnych jest momentem określania przez ugrupowania polityczne ich stanowisk w najważniejszych kwestiach życia społecznego. Kampania wyborcza służy nie tylko zaprezentowaniu poszczególnych kandydatów, ale przede wszystkim przedstawieniu ich światopoglądu oraz propozycji na rozwiązanie problemów obywateli i kraju. Tylko jasne stanowiska oraz deklaracje w poszczególnych kwestiach umożliwiają obywatelom podjęcie świadomego wyboru przy urnie. Tylko taka kampania wyborcza daje przyszłej władzy legitymację do powoływania się na mandat społeczny.
Dla miliona polskich rodzin korzystających z działek w ROD, jednym z najważniejszych pytań, na które będą szukać odpowiedzi w programach prezentowanych podczas kampanii wyborczej stała się przyszłość ich ogrodów. Wynika to z doświadczeń, jakie działkowcy zebrali w trakcie mijającej kadencji Parlamentu. Wystarczy wspomnieć złożenie w 2009r. projektu ustawy niosącego ryzyko totalnej likwidacji ogrodów, czy postawę posłów podczas opracowywania stanowiska Sejmu w sprawie zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego oraz wyznaczania na reprezentantów Parlamentu posłów oczywiście przeciwnych ustawie popieranej przez działkowców. Wydarzenia te dobitnie wskazują, że konieczne jest, aby kampania wyborcza dała działkowcom jasną odpowiedź na nurtujące ich pytania. Dotyczy to w szczególności nastawienia danego ugrupowania do ogrodów i działkowców, oraz poglądów na temat prawnych regulacji określających funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego, w szczególności stosunku do zapisów ustawy o ROD.       
Dlatego też Krajowa Rada PZD, jako demokratycznie wybrany reprezentant ogólnopolskiego samorządu działkowców, zwraca się do wszystkich komitetów wyborczych o jednoznaczne odniesienie się w programach do kwestii przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce. Choć niejednokrotnie niedoceniany, czy wręcz lekceważony, problem bezpieczeństwa prawnego rodzinnych ogrodów działkowych oraz ich przyszłość ma istotne znaczenie dla blisko 4 milionów obywateli. Dla znacznej części z nich możliwość korzystania z działki jest nie tylko jedną z niewielu dostępnych form wypoczynku, ale również ma wręcz znaczenie bytowe. Większość z działkowców to osoby mniej zamożne, dla których działka jest przede wszystkim źródłem darmowych warzyw i owoców. W efekcie zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego ogrodów ma dla milionów mieszkańców Polski znaczenie zasadnicze. Okoliczność ta oraz fakt, iż działkowcy niejednokrotnie udowodnili, że są świadomymi obywatelami, powoduje, iż dla każdego z uczestników życia politycznego w Polsce traktującego wyborców w sposób uczciwy, złożenie deklaracji o poglądach na temat przyszłości ogrodnictwa działkowego należy postrzegać w kategoriach obowiązku. Stąd nasz Apel, który stanowi odzwierciedlenie powszechnych oczekiwań występujących w ogrodach.
Działkowcy wzywają wszystkie partie polityczne i komitety wyborcze o zawarcie w programach jednoznacznych deklaracji w sprawie przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce. Pozwólcie nam dokonać świadomego wyboru przy urnach!

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 14 lipca 2011 r.

« Powrót