wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko KR PZD w dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 r.

Strona główna

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 roku

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi oraz ich znaczeniem dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, Krajowa Rada PZD - będąca reprezentantem miliona polskich działkowców - uznaje, że cały Związek i wszyscy jego członkowie powinni aktywnie uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Udział ten jest szczególnie konieczny z uwagi na niezwykle trudną sytuację, w jakiej znalazło się środowisko działkowe po zaskarżeniu całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego. Ewentualny niekorzystny wyrok Trybunału spowoduje nie tylko utratę przez działkowców ich fundamentalnych praw i podważy obecny system funkcjonowania ogrodnictwa działkowego, ale również zrodzi potrzebę uchwalenia nowych przepisów w tym zakresie. Takie przypuszczenie znajduje potwierdzenie chociażby w stanowisku, jakie wyraził Marszałek Sejmu wobec zaskarżenia ustawy o ROD. Dostrzegł bowiem konieczność głębokiej zmiany ustawy, nawet w razie uchylenia czterech przepisów, które uznał za niekonstytucyjne. Świadczy to więc o wyraźnej woli dokonania poważnej rewizji ustawy, która skutecznie zabezpiecza prawa blisko miliona działkowców i chroni istnienie niemal pięciu tysięcy ogrodów.
W swojej ponad 110-letniej historii polski ruch ogrodnictwa działkowego jeszcze nie był w tak trudnej sytuacji. Ważą się bowiem losy przyszłości ogrodów i samorządu działkowców. Negatywny wyrok Trybunału Konstytucyjnego – niezależnie od konkretnego rozstrzygnięcia - będzie najprawdopodobniej stanowił podstawę dla Sejmu do rozpoczęcia prac nad nowymi regulacjami dotyczącymi statusu prawnego ogrodów, działkowców i ich organizacji. Oznacza to, że następny skład parlamentu będzie miał decydujące znaczenie dla ewentualnych przyszłych rozwiązań ustroju ogrodnictwa działkowego. To przede wszystkim od posłów następnej kadencji może zależeć kształt i losy miliona polskich rodzin korzystających z ogrodów działkowych.
Dlatego też Krajowa Rada PZD uznaje, że kwestią zasadniczą dla przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce jest należyta reprezentacja naszego środowiska w Sejmie i Senacie. Stawką jest dalsze istnienie i rozwój ogrodów i ruchu działkowego. Zbyt często w ostatnich latach milionowa rzesza polskich działkowców była lekceważona i często ignorowana przez gremia parlamentarne. W mijającej kadencji zdarzały się bowiem sytuacje niekorzystnego zmieniania prawa bez żadnej konsultacji z naszym środowiskiem, a także niesławny już przypadek wyznaczenia jako reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym najbardziej zagorzałego przeciwnika ROD i PZD w celu… obrony ustawy o ROD. Nie sposób traktować tych sytuacji jako przypadkowych zdarzeń. Zwłaszcza że decyzje w tych kwestiach spotkały się ze zmasowanymi głosami protestu ze strony środowiska działkowców, które zazwyczaj były zbywane wymownym milczeniem. Świadczy to tylko o stosunku, jaki dominuje w kręgach parlamentarnych wobec ogromnej społeczności działkowej. Taki stan rzeczy nie może być dalej tolerowany, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy o ponad stuletnim dorobku naszego ruchu mogą w niedalekiej przyszłości rozstrzygać posłowie i senatorowie, których będziemy wybierać podczas jesiennego głosowania.
Z tego względu niezwykle ważny jest stosunek przyszłych parlamentarzystów do spraw ogrodnictwa działkowego, który będzie potencjalnie warunkować, w jakich warunkach przyjdzie funkcjonować ogrodom po ewentualnie niekorzystnym wyroku Trybunału, co bezpośrednio przełoży się na sytuację użytkowników działek. Dlatego tak istotne jest, aby w Sejmie i Senacie zasiedli ludzie rozumiejący znaczenie społeczne ogrodów, a co za tym idzie akceptujący ich obecność w polskich gminach i miastach.
Krajowa Rada PZD zwraca się więc do wszystkich działkowców, ich rodzin oraz sympatyków naszego ruchu o udział w wyborach parlamentarnych oraz głosowanie na kandydatów, którzy dają gwarancję obrony podstawowych interesów działkowców i ich organizacji. Popierajmy ludzi i ugrupowania nie na podstawie ich obietnic i deklaracji, ale według rzeczywistych dokonań na rzecz społeczności działkowej. Wybierzmy ludzi, którzy na przestrzeni ostatnich lat stawali w obronie ogrodów i działkowców w sytuacjach licznych zagrożeń dla ogrodnictwa działkowego, którzy swoim zaangażowaniem udowodnili, że będą również w kolejnej kadencji walczyć o słuszne prawa polskich działkowców oraz niezależność i samodzielność Związku. 
Jednocześnie Krajowa Rada PZD nie wskazuje konkretnego ugrupowania politycznego, któremu udziela bezwzględnej rekomendacji uznając, że w minionej kadencji liczna grupa parlamentarzystów – z różnych partii – wykazała swoją postawą, że szanuje i broni praw działkowców i można na nich liczyć. Nie sposób jednak nie zauważyć, że większość z tych parlamentarzystów należała do klubów SLD oraz PSL, a także koła SdPL. Należy również wspomnieć o poszczególnych posłach z PO, którzy wspierali starania działkowców w obronie swoich praw. Natomiast doświadczenia, nie tylko ostatniej kadencji, wykazują jednoznacznie, że posłowie z partii PiS gremialnie występują przeciw działkowcom, ROD i Związkowi. Z przykrością należy stwierdzić, że ugrupowanie to od lat prowadzi ideologiczną walkę z ogrodnictwem działkowym, traktując je jako relikt, który należy unicestwić. Łudzenie działkowców nieosiągalną własnością oraz postulat likwidacji PZD i ROD oraz nacjonalizacja majątku samorządu działkowego, to program PiS dla ponad 110-letniego ruchu polskiego ogrodnictwa działkowego. W tej sytuacji Krajowa Rada PZD musi wystąpić do swoich członków z apelem o odrzucenie i niegłosowanie na kandydatów tego ugrupowania, które programowo zakłada likwidację obecnego ustroju funkcjonowania ogrodów, dzięki któremu niemal milion polskich rodzin może korzystać ze swoich działek.
Mając na uwadze zbliżające się wybory parlamentarne i ich znaczenie dla przyszłości naszego ruchu, Krajowa Rada zwraca się do wszystkich struktur Związku, a zwłaszcza do zarządów ROD i okręgowych zarządów, o podjęcie aktywnych działań podczas kampanii wyborczej. Konieczna jest przede wszystkim aktywność informacyjna na temat popieranych kandydatów. W szczególności dotyczyć to powinno środowiska działkowców, do których powinna dotrzeć informacja o kandydatach przychylnych ogrodom oraz listach, z których startują. Przedstawiajmy kandydatów, którzy dają gwarancję, że będą godnie reprezentować i bronić interesów działkowców, ogrodów i Związku.
Mając powyższe na uwadze Krajowa Rada PZD uznaje, że udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych wszyscy działkowcy muszą postrzegać jako niezbędną formę obrony wartości i idei ruchu działkowego, które są obecnie poważnie zagrożone. Za pomocą karty do głosowania musimy przeciwstawić się kolejnej już próbie rozluźnienia prawnych rygorów odbierania ziemi od działkowców. Nie możemy pozostać bierni wobec tego ataku zmierzającego do wyrugowania miliona polskich rodzin z gruntów, które sami swoją wieloletnią pracą przywrócili naturze i społeczeństwu. Dlatego konieczne staje się zademonstrowanie klasie politycznej i rozmaitym grupom ekonomicznym potencjału, siły oraz prawdziwych oczekiwań środowiska polskich działkowców.  


KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 14 lipca 2011 roku

« Powrót