wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

II Kongres PZD jeszcze w tym roku

Strona główna

II Kongres PZD jeszcze we wrześniu

Podczas odbytego w dniu 14 lipca b.r. XXII posiedzenia Krajowej Rady PZD zapadła decyzja o zwołaniu II Kongresu Polskiego Związku Działkowców.


Zwołanemu w trybie nadzwyczajnym zebraniu KR PZD przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W wystąpieniu otwierającym posiedzenie odniósł się do bardzo trudnej aktualnie sytuacji Związku związanej z kumulacja ataków na ustawę o ROD oraz sam PZD. Prezes Kondracki poruszył sprawę stanowiska zajętego przez Prokuratora Generalnego RP w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie przed Trybunałem Konstytucyjnym zgodności ww. ustawy z Konstytucją RP. Po raz kolejny podkreślił z całą stanowczością potrzebę wewnętrznej integracji działkowców w walce o ustawę oraz zaprezentowania oczekiwań środowiska działkowców, co do zachowania obecnie obowiązującej ustawy o ROD. Podkreślił, iż ma to szczególne znaczenie teraz - przed wyborami - w których zostanie wyłoniony nowy Parlament, który być może będzie decydował o ustawie.
Odwołując się do licznych postulatów płynących ze środowiska działkowców z terenu całego kraju Prezes Kondracki wystąpił z propozycją zwołania Kongresu PZD, która została przyjęta z pełną akceptacją osób zgromadzonch na sali. W trakcie dyskusji nad propozycją w wystąpieniach bardzo często wracano do sukcesu, jakim był I Kongres PZD, odbyty w dniu 14 lipca 2009 r.  Podkreślano, że Kongres jest najlepszą formą zaprezentowania znaczenia ruchu działkowego całemu społeczeństwu oraz jego faktycznego potencjału. Ponadto będzie to doskonała sposobność do należytego uczczenia jubileuszu XXX-lecia istnienia Związku. Zdaniem zebranych Kongres pozwoli Polskiemu Związkowi Działkowców pokazać opinii publicznej poparcie, jakim cieszy się wśród swoich członków oraz najlepiej odda ich akceptację dla rozwiązań zapisanych w ustawie o ROD, dając możliwość zamanifestowania sprzeciwu działkowców  względem ostatnich wydarzeń wokół ustawy o ROD.
Podczas dyskusji głos zabrało blisko trzydzieści osób. Przedstawiciele wszystkich okręgów poparli propozycję zwołania Kongresu jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Każda z wypowiedzi nacechowana była deklaracjami uznania dla dotychczasowej obrony ustawy o ROD prowadzonej przez KR PZD. Zgromadzeni przedstawiciele okręgów PZD podkreślali powagę sytuacji, w jakiej znalazły się ogrody w związku z zaskarżeniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego oraz wskazywali na potrzebę przedsięwzięcia wszelkich możliwych form walki o ustawę o ROD.
Uchwała Krajowej Rady PZD w sprawie zwołania II Kongresu Polskiego Związku Działkowców została przyjęta jednogłośnie
W kolejnej części posiedzenia przedstawiono informację z odbytych dotychczas okręgowych zjazdów delegatów PZD. Ponadto, poza uchwałą w sprawie zwołania Kongresu, KR PZD przyjęła następujące dokumenty:
a) Stanowisko w sprawie stanowiska Prokuratora Generalnego przesłanego do Trybunału Konstytucyjnego w postępowaniu dotyczącym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych;
b) Stanowisko w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 r.;
c) Apel w sprawie uwzględnienia kwestii ogrodów działkowych w programach wyborczych w 2011 r.

med

 

« Powrót