wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Obradowała Krajowa Rada PZD

Strona główna

Obradowała Krajowa Rada PZD


21 czerwca w Warszawie odbyło się XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes Związku. Obrady odbyły się na tydzień przed historyczną datą rozpoczęcia działalności przez Polski Związek Działkowców. Z okazji 30 lecia Związku Prezes E. Kondracki przypomniał drogę, która 30 lat temu doprowadziła do odzyskania samodzielności przez ruch działkowy w Polsce. W podjętej z tej okazji uchwale Krajowa Rada wyraziła uznanie i podziękowanie wszystkim działkowcom i działaczom za lata ciężkiej pracy, za ogromne sukcesy w budowie nowych ogrodów i ponad dwudziestoletnią walkę o prawa działkowców i dalsze istnienie ogrodów działkowych.
Krajowa Rada, na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej zatwierdziła sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Działkowców za 2010 r. Krajowa Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu opartą o wyniki kontroli przeprowadzonej przez siedmioosobowy zespół kontrolny KKR. Krajowa Rada zatwierdzając sprawozdanie uznała, że konieczne jest dokonanie szczegółowej analizy wyników finansowych Związku i w sprawach tego wymagających wydanie odpowiednich zaleceń.
Krajowa Rada przyjęła stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji działkowców, ROD i Związku, w którym odniosła się do stanowiska Marszałka Sejmu w sprawie zaskarżenia ustawy o ROD, reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym, prac legislacyjnych w Ministerstwie Infrastruktury i działania tzw. Stowarzyszeń ogrodów działkowych.
Krajowa Rada dokonała oceny inwestycji i remontów przeprowadzonych w ROD w latach 2007 - 2010 i uznała, że potrzeby ogrodów w tym zakresie wymagają zintensyfikowania działań ze strony wszystkich struktur Związku - zadania dla struktur Krajowa Rada określiła w podjętej uchwale. Krajowa Rada przyjęła nową uchwałę w sprawie inwestycji i remontów w ROD.
Krajowa Rada ustanowiła utwór „Zielona Rzeczpospolita" oficjalnym hymnem PZD.
Ponadto Krajowa Rada: nadała sztandary ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp., ROD im. J. Kasprowicza w Tczewie, OZ PZD w Pile i OZ Toruńsko-Włocławskiemu PZD; zatwierdziła uchwały Prezydium KR PZD, które tego wymagały zgodnie ze statutem PZD; stwierdziła wygaśnięcie mandatów dwóch członków KR PZD (z powodu śmierci i odwołania).
MP

« Powrót