wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja w sprawie ROD „Fort Szczęśliwice” w Warszawie.

Strona główna

Informacja w sprawie ROD „Fort Szczęśliwice” w Warszawie.

Z ogromnym niepokojem przeczytaliśmy w prasie ogłoszenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zapraszające do składania ofert odnoszących się faktycznie do sprzedaży Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Fort Szczęśliwice” w Warszawie. Ogród powstawał od  1963 r.  i funkcjonuje jako ogród stały w Polskim Związku Działkowców. Powstał w oparciu o stosowne decyzje, jako ogród przyzakładowy dla kadry wojskowej i pracowników wojska. 
274 działkowców z tego ogrodu przez prawie 50 lat, dzięki swojej ciężkiej pracy doprowadziło ogród do obecnej postaci. Stanowi on bowiem enklawę zieleni i oazę dla dzikiego ptactwa i zwierząt. Zgodnie ze studium uwarunkowań jest terenem chronionym, i pasem napowietrznym dla stolicy. Dla zdecydowanej większości działkowców ten skrawek ziemi, którą uprawiają stanowi powód do satysfakcji i zadowolenia oraz często jedyne miejsce wypoczynku  dla żołnierzy i pracowników wojska , którzy swoje najlepsze lata poświecili służbie dla kraju. Dzisiaj chcą ich sprzedać jak niepotrzebny mebel.  W stosunku do części tego ogrodu już wcześniej dopuściła się sprzedaży terenu Agencja Mienia Wojskowego. Tylko dzięki spójnemu działaniu Związku  i naszej ustawie wyegzekwowano warunki wynikające z ustawy o p.o.d., w innym przypadku działkowcy odeszliby z niczym. Dzisiaj kolejna Agencja próbuje powtórzyć ten manewr i zlikwidować ogród bez zgody Związku. 
Warto przypomnieć Agencji, że taka likwidacja wymaga bezwzględnie zgody Związku i spełnienia warunków wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2005r.  o rodzinnych ogrodach działkowych  tj. wypłacenia odszkodowań działkowcom za majątek stanowiący ich własność i to wg. wyceny rzeczoznawcy,  odtworzenia  ogrodu na terenie o uregulowanym stanie prawnym.  Działkowiec,  który przez lata użytkował działkę, wkładając w nią własny trud i czas, ma prawo do kontynuowania swojej pasji. Gwarantuje mu to nasza ustawa dająca możliwość uzyskania kolejnej działki w odtworzonym ROD. Agencja Mienia Wojskowego zlekceważyła obowiązujące prawo i swoich byłych pracowników, w stosunku do których ma również obowiązki. Swoje problemy lokalowe dla kadry próbuje rozwiązać kosztem własnych emerytów.
Bezprawne działania podjęte przez Wojskową Agencję Mieszkaniową oddział w Warszawie, są krzywdzące dla działkowców, byłych żołnierzy i pracowników wojska, ale przede wszystkim są obrazą i lekceważeniem obowiązującego prawa. Dlatego Okręgowy Zarząd Mazowiecki powiadomił o tym fakcie Ministerstwo Obrony Narodowej i Jednostkę zwierzchnią tego oddziału. Informacje przekazaliśmy również do Wojewody Mazowieckiego, który nadzoruje sprawy dysponowania terenami Skarbu Państwa. Nie może być tak, że prawo będzie lekceważone. Związek i działkowcy też mają swoje prawa, to zapisy naszej ustawy, które bronią nad przed lekkomyślnymi likwidacjami i bezprawiem.


Agnieszka Pawlak
Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD
w Warszawie

« Powrót