wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Kolejne dotacje Krajowej Rady PZD dla ROD dotkniŕtych powodzi▒

Strona g│ˇwna

Kolejne dotacje Krajowej Rady PZD dla ROD dotkniŕtych powodzi▒

W dniu 20 kwietnia br. Prezydium Krajowej Rady przyzna│o dotacje powodziowe dla kolejnych 8 rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych z terenu 3 okrŕgˇw PZD w │▒cznej kwocie 77 270 z│.
Dotacje otrzyma│y nastŕpuj▒ce ogrody: okrŕg opolski - 2 ROD
1. ROD im. H. Sienkiewicza w Wo│czynie - 7000 z│
2. ROD „Kolejarz" w Brzegu-4270 z│ okrŕg │ˇdzki - 2 ROD
3. ROD „Warta" w Pajŕcznie - 8000 z│
4. ROD „Promyk" we W│adys│awowie - 6000 z│ okrŕg pozna˝ski - 4 ROD
5. ROD „Kolejarz" w KoÂcianie - 4000 z│
6. ROD „Jeziorany" w Žremie - 5000 z│
7. ROD im. Tadeusza KoÂciuszki w Rawiczu - 3000 z│
8. ROD im. J. Mazurka w Poznaniu - 40000 z│
Od 17.08 2010 r. do 20.04.2011 r. Prezydium KR PZD udzieli│o wsparcia dla 119 ROD z terenu 12 okrŕgˇw: bydgoskiego, czŕstochowskiego, kaliskiego, │ˇdzkiego, ma│opolskiego, opolskiego, pilskiego, podkarpackiego, pozna˝skiego, Âwiŕtokrzyskiego, toru˝sko-w│oc│awskiego i zielonogˇrskiego PZD na │▒czn▒ kwotŕ 1.535.476 z│ na realizacjŕ zada˝ w zakresie usuwania skutkˇw powodzi 2010.

Wydzia│ Gospodarki Gruntami KR PZD
Monika »elazko

« Powrˇt