wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Sztandar dla dzia│kowcˇw

Strona g│ˇwna

Sztandar dla dzia│kowcˇw.

27 kwietnia b.r. w Warszawie przed Grobem Nieznanego »o│nierza delegacja warszawskich dzia│kowcˇw wziŕ│a udzia│ w uroczystym wrŕczeniu sztandaru Zwi▒zku »o│nierzy Wojska Polskiego. Sztandar otrzyma│o Ko│o Nr 6 im. »o│nierzy 2 Armii WP przy Dowˇdztwie Garnizonu Warszawa. Ko│o skupia w swoich szeregach ┐o│nierzy rezerwy bŕd▒cych jednoczeÂnie cz│onkami lub sympatykami Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw.

Ceremonia wrŕczenia sztandaru odby│a siŕ przy wojskowych honorach i orkiestrze. Udzia│ w uroczystoÂci brali m.in.: kmdr. Marian Ambroziak – przedstawiciel szefa Sztabu Generalnego WP, Zbigniew Lippe – wiceprezydent m. st. Warszawy, Krzysztof Kruk – wiceburmistrz dzielnicy Ochoty. Przedstawicielami dzia│kowcˇw podczas uroczystoÂci byli m.in.: Antoni Kostrzewa – wiceprezes reprezentuj▒cy w imieniu prezesa Eugeniusza Kondrackiego Krajow▒ Radŕ Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw oraz Gra┐yna Franke – prezes Okrŕgowego Zarz▒du Mazowieckiego PZD i Stanis│aw Zawadka z OZ Mazowieckiego oraz Ryszard Niedba│a prezes ROD „Rakowiec” w Warszawie. Na zako˝czenie uroczystoÂci delegacja dzia│kowcˇw z│o┐y│a wie˝ce na Grobie Nieznanego »o│nierza.

Dominik Taraska

  

     

 

« Powrˇt