wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Informacja z narady instruktorˇw etatowych SSI odbytej w Warszawie w dniach 2-3 marca 2011 r.

Strona g│ˇwna

Narada instruktorˇw ogrodniczych

W dniach 2-3 marca br. KR PZD zorganizowa│a w Warszawie naradŕ etatowych instruktorˇw ds. ogrodniczych z okrŕgowych zarz▒dˇw. Jej celem by│o przygotowanie kadry instruktorskiej do nadchodz▒cego sezonu i szkole˝, jakie bŕd▒ organizowane dla cz│onkˇw Spo│ecznej S│u┐by Instruktorskiej na terenie ca│ego kraju oraz przedyskutowanie wszystkich aktualnych problemˇw z zakresu dzia│ania spo│ecznych i etatowych s│u┐b ogrodniczych.


Etatowi instruktorzy w OZ zajmuj▒ siŕ bardzo szerok▒ sfer▒ funkcjonowania ogrodˇw. Dlatego, poza kwestiami ÂciÂle ogrodniczymi,  przedyskutowano rˇwnie┐ ich zadania wynikaj▒ce z przegl▒dˇw ROD w 2010 roku oraz dzia│a˝ PZD podejmowanych w celu poprawy zagospodarowania i modernizacji ogrodˇw i dzia│ek. Poruszono tak┐e problem budownictwa na dzia│kach, zamieszkiwania i zameldowania oraz zasad przydzia│u dzia│ek. Kolejnym istotnym zagadnieniem by│ opracowany przez KR PZD projekt badania pn: „Kim s▒ polscy dzia│kowcy w 2011 roku”. Omˇwiono tak┐e kwestiŕ sytuacji ogrodˇw i dzia│kowcˇw w zwi▒zku z zaskar┐eniem ustawy o ROD do Trybuna│u Konstytucyjnego, organizacji walnych zebra˝ w 2011r, promocji Zwi▒zku, a tak┐e obchodˇw jubileuszu XXX-lecia Zwi▒zku i konkursu og│oszonego przez KR PZD na 2011 rok pn: „ROD Roku 2011”.

EB

« Powrˇt