wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Regulamin ROD

Strona g│ˇwna » Prawo w PZD » Regulamin ROD

Regulamin rodzinnego ogrodu dzia│kowego (pe│ny tekst aktualny)

Regulamin rodzinnego ogrodu dzia│kowego 2012  (pe│ny tekst znowelizowany, obowi▒zuj▒cy od maja 2012)

Regulamin okreÂla szczegˇ│owe zasady dotycz▒ce zagospodarowania i u┐ytkowania dzia│ki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu dzia│kowego, a tak┐e zasady wspˇ│┐ycia spo│ecznego obowi▒zuj▒ce na terenie ogrodˇw.

Regulamin ma zastosowanie do cz│onkˇw zwyczajnych PZD. W zakresie zasad dotycz▒cych zagospodarowania i u┐ytkowania dzia│ki oraz zasad wspˇ│┐ycia spo│ecznego obowi▒zuj▒cych na terenie ogrodˇw regulamin stosuje siŕ odpowiednio wobec instytucji prowadz▒cych dzia│alnoŠ spo│eczn▒, oÂwiatow▒, kulturaln▒, wychowawcz▒, rehabilitacyjn▒, dobroczynn▒ lub opieki spo│ecznej, ktˇrym oddano dzia│kŕ do bezp│atnego u┐ytkowania zgodnie ze statutem PZD.

Do regulaminu wprowadzono przepisy zaczerpniŕte z ustawy o rodzinnych ogrodach dzia│kowych, statutu PZD a tak┐e z regulaminu postŕpowania komisji rozjemczych oraz regulaminu kontroli komisji rewizyjnych PZD.

« Powrˇt