wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Pomoc finansowa dla ROD po powodzi

Strona główna

W wyniku tegorocznej powodzi ucierpiało 567 ROD, położonych na £ terenie 21 okręgowych zarządów PZD o łącznej powierzchni 2 602,91 ha i 67 770 działek.

Związek podjął szereg następujących działań w celu udzielenia pomocy poszkodowanym ROD:
- utworzono specjalne konto „Powódź 2010". Łącznie do dnia 27 grudnia 2010r. na koncie zgromadzono 5 824 077,99 zł. Wpłat na powyższe konto dokonały:
• Krajowa Rada PZD - 1 500 000,00 zł,
• wydawnictwo „działkowiec" - 1 581 140,72 zł,
• okręgowe zarządy PZD - 2 284 000,00 zł,
• 1 127 ROD-452 039,94 zł,
• indywidualni działkowcy - 6 897,33 zł.

- 19 OZ PZD przeznaczyło środki finansowe będące w ich dyspozycji na pomoc ROD powodziowym z terenu swojego działania, w wysokości 2 712 268 zł.
Ogółem Związek przeznaczył na pomoc po powodzi 8 536 345,99 zł.
- Prezydium KR PZD udzieliło dotacji na realizację zadań w zakresie usuwania skutków powodzi dla 107 ROD z 10 okręgów na kwotę 1 150 306,00 zł.
- 19 OZ PZD udzieliło pomocy finansowej dla 241 ROD na łączną kwotę 1 627 242,20 zł.
Ogółem Związek udzielił pomocy 348 ROD na łączną kwotę 2 777 548,20 zł.
Związek będzie w dalszym ciągu udzielał dotacji powodziowych, tak aby każdy ogród, który wystąpi o środki na odbudowę infrastruktury w ROD, nie pozostał bez pomocy.

Jednocześnie Krajowa Rada PZD składa serdeczne podziękowania wydawnictwu „działkowiec", wszystkim zarządom ROD i okręgowym zarządom PZD, a także działkowcom, którzy przyszli z pomocą ogrodom powodziowym za dokonane wpłaty na konto „Powódź 2010", jak również okręgowym zarządom PZD za pomoc własnym ROD swoimi środkami.

AR


 

 

 

« Powrót