wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Poseł na Sejm RP-Jan Kulas na spotkaniu w biurze OZ w Gdańsku

Strona główna

OZ w Gdańsku 
                                                                                      
                                                                                     

Szanowny Pan
                                                         mgr inż. Eugeniusz Kondracki
                                                                  Prezes PZD
                                                                                      Warszawa

Szanowny Panie Prezesie!

Informuję, że w dniu 21 grudnia 2010 roku na zaproszenie Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku, do siedziby Okręgu przybył Poseł na Sejm RP Jan Kulas, członek PZD w ROD im. Kasprowicza w Tczewie.
W spotkaniu brała również udział Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Elżbieta Senecka.
Celem spotkania było omówienie szeregu spraw i problemów nurtujących Okręg i Związek w związku z nasilającymi się atakami władzy publicznej na naszą społeczną organizację.
W wyniku rozmowy odbytej w szczerej i życzliwej atmosferze ustalono, że Poseł będzie udzielał wszelkiej pomocy w:
- sprawie przypomnienia Wojewodzie Pomorskiemu, że nie przestrzeganie zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w zakresie meldowania w altanach ogrodowych jest z jego strony łamaniem postanowień tej ustawy,
- zwróceniu się do Wojewódzkiej i Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, aby bez zbędnej zwłoki reagowali na zgłoszenia kierowane do nich przez struktury związkowe,
- sprawie pilnego dokonania uregulowań prawnych dotyczących terenów zajmowanych obecnie przez ogrody w Tczewie i Malborku.
Poruszono także sprawę przygotowań do obchodów w 2011 roku udokumentowanego 100-lecia istnienia ROD im. Kasprowicza w Tczewie oraz omówiono reperkusje wynikające z tzw. raportu NIK dla Związku.
Prezes OZ PZD w imieniu działkowców użytkujących działki w naszym Okręgu zwrócił się z prośbą, aby Poseł wraz z innymi podjął działania zmierzające do zmiany reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Posłów Stanisława Piętę i Andrzeja Derę, w sprawach oznaczonych sygn. akt TK – K 8/10 i P 32/10
Poseł przyjął zaproszenie na posiedzenie Prezydium OZ PZD, które odbędzie się 25 stycznia 2011 roku oraz branie udziału w posiedzeniach Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku w kolejnych miesiącach w miarę posiadania wolnego czasu.
Poseł zadeklarował również chęć brania udziału w obradach Krajowej Rady PZD, w przypadku gdy takie zaproszenie zostanie do niego skierowane.
Poseł Jan Kulas ponadto zobowiązał się do uaktywnienia działań podejmowanych także przez Posła Sławomira Neumanna z Starogardu Gdańskiego w zakresie wspierania Związku o utrzymanie status quo naszej ustawy. Zwrócił się z prośbą o dalsze mu przekazywanie wszelkich materiałów dotyczących aktualnych działań Okręgu i Związku podejmowanych również w obronie Ustawy o ROD.
Prezes Okręgowego Zarządu PZD przekazał komplet dokumentów dotyczących wystąpienia Prezesa Krajowej Rady PZD w trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej w dniu 15.12.2010r., analizę Informacji opublikowanej przez NIK a przyjętą Uchwałą nr 1/XIX/2010 KR PZD w dniu 2.12.2010r. , stanowiska KR PZD, OZ PZD i Okręgowych Komisji Statutowych w powyższej sprawie.
Spotkanie zakończyło się złożeniem sobie wzajemnie życzeń świątecznych i noworocznych.

                                                    Prezes OZ PZD w Gdańsku
                                                            Czesław Smoczyński 
  

 Gdańsk, dnia 22.12.2010r.

« Powrót