wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Szkolenia instruktorów SSI zaprogramowane przez Krajową Radę PZD

Strona główna

 

Doceniając rolę i znaczenie pracy instruktorów SSI PZD Krajowa Rada postanowiła kontynuować szkolenia dla Społecznej Służby Instruktorskiej, jednak tym razem zgodnie z Decyzją Prezydium KR z dnia 6 października br. w sprawie szkolenia instruktorów SSI w IV kwartale br. organizatorami były okręgowe zarządy, które miały za zadanie przeprowadzić 2-3 dniowe szkolenia instruktorów SSI ze swojego terenu w oparciu o ramowy program opracowany przez Krajową Radę.  Nadzór merytoryczny nad tymi szkoleniami również sprawowała KR.


Ideą ww. szkoleń jest jak zawsze przekazanie instruktorom najnowszych trendów w dziedzinie nauki ogrodniczej, informacji o aktualnej sytuacji Związku, a także zadań i organizacji pracy służb instruktorskich, dlatego też program szkoleń, który został opracowany przez KR PZD obejmował takie zagadnienia jak: działania Związku w obronie Ustawy o ROD, rolę i zadania SSI w Związku i w ROD, prawidłowe zakładanie kwatery sadowniczej  na działce,  pozachemiczne metody ochrony roślin na działkach, znaczenie warzyw i ziół uprawianych na działce w żywieniu i zdrowiu człowieka, zasady zagospodarowania i modernizacji działek o charakterze użytkowym i wypoczynkowym, zastosowanie roślin ozdobnych na działce z uwzględnieniem wymagań siedliskowych i klimatycznych. Do przedstawienia tematów z bloku ogrodniczego zaproszeni zostali naukowcy współpracujący ze Związkiem, z uniwersytetów rolniczych i instytutów ogrodniczych.


Na podstawie otrzymanych informacji,  na dzień dzisiejszy szkolenia zgodnie z ustaleniami przeprowadziły następujące okręgi:


- OZ w Koszalinie z OZ w Słupsku, łącznie przeszkolonych zostało 35 instruktorów,
- OZ Sudecki, przeszkolonych zostało 24 instruktorów,
- OZ w Bydgoszczy, przeszkolonych -50 instruktorów,
- OZ Małopolski z OZ Świętokrzyskim, łącznie przeszkolonych -40  instruktorów,
- OZ w Częstochowie, przeszkolonych -21 instruktorów,
- OZ w Legnicy, przeszkolonych - 23 instruktorów,
- OZ w Kaliszu, przeszkolonych -40 instruktorów,
- OZ w poznaniu, przeszkolonych- 50 instruktorów,
- OZ Śląski, przeszkolonych – 40 instruktorów,
- OZ w Łodzi, przeszkolonych – 60 instruktorów,
- OZ Podkarpacki, przeszkolono- 22 instruktorów,
- OZ w Lublinie, przeszkolono- 42 instruktorów,
- OZ w Szczecinie, przeszkolono-45 instruktorów.

Jak obrazuje powyższa frekwencja oraz informacje przysłane z OZ, szkolenia cieszą się ogromnym zainteresowaniem instruktorów i pomimo wyczerpującego programu, jakiemu musiały sprostać OZ przy organizacji szkoleń, można stwierdzić że takie  spotkania są bardzo pożyteczne dla służby instruktorskiej, gdyż jest to z pewnością możliwość poszerzania wiedzy związkowej i merytorycznej, wymiany doświadczeń i integracji.


Koszty 25 przeszkolonych instruktorów SSI w każdym OZ pokrywa Krajowa Rada z Funduszu Oświatowego KR PZD.
 

Ewelina Boniewska

« Powrót