wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Ksi▒┐ki ogrodnicze dla bibliotek ROD

Strona g│ˇwna


Krajowa Rada PZD dostrzega piln▒ potrzebŕ upowszechnia oraz pog│ŕbiania wiedzy ogrodniczej wÂrˇd cz│onkˇw PZD, i w zwi▒zku  z tym postanowi│a przekazaŠ na wyposa┐enie bibliotek ogrodowych w ROD i instruktorˇw SSI 5 pozycji ksi▒┐kowych, pt: ”Kar│owe drzewa i krzewy liÂciaste”, „Kar│owe drzewa i krzewy iglaste”, „Žciˇ│ki, mulcze i roÂliny okrywowe”, „Leszczyna” oraz „ Chryzantemy w ogrodzie i ich bliscy krewni” o │▒cznym nak│adzie 5 000 ka┐dej pozycji. Ksi▒┐ki zosta│y przekazane bezp│atnie okrŕgowym zarz▒dom PZD, ktˇre rozdysponowa│y je wed│ug liczby ROD w poszczegˇlnych OZ.
Koszty zakupu przekazanej literatury pokry│a Krajowa Rada PZD ze Ârodkˇw Funduszu OÂwiatowego KR PZD.


 

« Powrˇt