wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Literatura fachowa dla instruktorˇw SSI

Strona g│ˇwna


Krajowa Rada PZD uznaj▒c potrzebŕ istnienia i rozwoju pracy instruktorˇw SSI, a tym samym doceniaj▒c znaczenie zwi▒zkowej literatury fachowej w poszerzaniu ich wiedzy w rˇ┐nych dziedzinach ogrodnictwa postanowi│a przekazaŠ Spo│ecznej S│u┐bie Instruktorskiej PZD 5 pozycji ksi▒┐kowych, pt: „4 pory roku”, „Ochrona pn▒czy”, „Ochrona krzewˇw liÂciastych”, „Wszystko o rabatach”, „Porzeczki i agrest”, „Dlaczego nie owocuj▒ ?”, „Jak uprawiaŠ pod os│onami?”, „Ogrˇd skalny II”, „RoÂliny cebulowe w ogrodzie”, „Warzywa dyniowate”, „Pomidory i papryka”  o │▒cznym nak│adzie -44 940. Ksi▒┐ki zosta│y przekazane  bezp│atnie okrŕgowym zarz▒dom, ktˇre z kolei przekaza│y odpowiedni▒ iloŠ instruktorom ogrodowym oraz okrŕgowym.
Nowoczesna wiedza jest podstaw▒ i warunkiem prawid│owego zagospodarowania i modernizacji ogrodˇw i dzia│ek, a tak┐e produkcji zdrowej ┐ywnoÂci, dlatego te┐ materia│ zawarty w powy┐szych ksi▒┐kach, z pewnoÂci▒ pozwoli instruktorom SSI pog│ŕbiŠ t▒ wiedzŕ.
Koszty zakupu przekazanej literatury pokry│a Krajowa Rada PZD ze Ârodkˇw Funduszu OÂwiatowego KR PZD.

« Powrˇt