wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Sejmowa komisja o ustawie o ROD przed TK

Strona główna

Sejmowa komisja o ustawie o ROD przed TK

W dniu 1 grudnia 2010r.  Komisja Ustawodawcza Sejmu wyraziła opinię w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o ROD. Jak wynika z opublikowanego na stronie internetowej Sejmu opinii nr 476, zdaniem Komisji wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest zasadny jedynie co do trzech zaskarżonych przepisów z ustawy o ROD (tj. art. 10, art. 18 oraz art. 24 ustawy o ROD), zaś pozostałe 10 zaskarżonych przepisów jest zgodnych z Konstytucją. Co istotne, Komisja nie poparła także wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją całej ustawy i wniosła o umorzenie postępowania w tym zakresie.


Należy odnotować, że PZD nie został niestety powiadomiony o posiedzeniu Komisji, stąd nie mógł zaprezentować argumentów działkowców w tej sprawie. Być może wówczas zdanie Komisji byłoby negatywne wobec zaskarżenia wszystkich przepisów. Można też przypuszczać, iż obok oczywistych względów merytorycznych przemawiających za odmową akceptacji dla zaskarżenia tylu przepisów ustawy o ROD, na stanowisko Komisji wpływ miały poglądy zawarte w tysiącach zbiorowych wystąpień działkowców przesłanych do Sejmu.
Na chwilę sporządzania niniejszej informacji na stronie sejmowej nie zamieszczono jeszcze stenogramu z posiedzenia Komisji.

Tak więc nie był jeszcze znany przebieg posiedzenia oraz głosowania – w tym stanowiska posła Stanisława Pięty wyznaczonego na reprezentanta Sejmu przed Trybunałem w tej sprawie. Pozostaje mieć nadzieję, iż przynajmniej w zakresie określonym w uchwale komisji będzie on popierał ustawę o ROD zgodnie z wolą setek tysięcy działkowców, którzy stanęli już w obronie ustawy i ogrodów.

w załączeniu:

/treść opinii/

BP

« Powrót