wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w dniach 28-29.11.2010r. w Warszawie

Strona główna

 

                                                                                           Szanowny Pan
                                                    mgr inż. Eugeniusz Kondracki
                                                    Prezes PZD
                                                                                  Warszawa
 

INFORMACJA
z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
 w dniu 28-29 listopada 2010 roku w Warszawie


Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniach 28-29 listopada 2010 roku odbyła w Warszawie kolejne, planowane posiedzenie w pełnym składzie.
W pierwszej części posiedzenia w dniu 28.11.2010 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD dokonała omówienia wyników przeprowadzonych kontroli w Okręgowym Zarządzie PZD w Bydgoszczy, Okręgowym Zarządzie Mazowieckim PZD w Warszawie w zakresie stanu realizacji odtwarzanego ROD „Rynia”, Okręgowym Zarządzie Małopolskim PZD w Krakowie, Okręgowym Zarządzie PZD Toruńsko-Włocławskim w zakresie sytuacji ROD dotkniętych powodzią, Okręgowym Zarządzie PZD w Gorzowie Wlkp. oraz w ROD: „Zagaje” w Elblągu, „Siarkopol” w Tarnobrzegu, „Rynia” w Ryni, „Fiskus” w Krakowie i „Majowe 1” w Przasnyszu. Ponadto dokonano omówienia wyników kontroli przeprowadzonych w Okręgowych Komisjach Rewizyjnych PZD w Krakowie i Gorzowie Wlkp.


Krajowa Komisja Rewizyjna PZD omawiała zadania statutowe, wynikające z przygotowań do IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w 2011 roku oraz podjęła Uchwałę nr 2  /2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy w 2011 roku.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD dokonując omówienia wyników kontroli w Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gorzowie Wlkp. podjęła Uchwałę nr 3 /2010 o  odwołaniu ze składu jej członka i Przewodniczącego.
Podjęła także decyzję o wdrożeniu Wytycznych do pracy Komisji Rewizyjnych PZD na 2011 rok i przekazanie ich na naradzie z Przewodniczącymi Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD odbywanej w dniach 29-30 listopada 2010 roku w Warszawie.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD omawiała również zagadnienia związane z wykonywaniem kontroli przez jej członków i wynikających z nich obowiązków.


W drugiej części posiedzenia w dniu 29.11.2010 r., członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dokonali oceny aktywności pionu rewizyjnego Związku w obronie Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku w kontekście zagrożeń wynikających ze złożonego przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie Ustawy o ROD z 2005 roku za niekonstytucyjną. W dyskusji stwierdzano, że aktywność w obronie ustawy niektórych Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD jest niewystarczająca.


Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD skierowali list do Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny w sprawie powołania posła PiS do reprezentowania Sejmu w sprawie naszej Ustawy o ROD w Trybunale Konstytucyjnym z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy i podjęcie stanowiska gwarantującego daleko idący obiektywizm. Pod listem podpisali się wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD postanowiła przedstawić na naradzie z udziałem Przewodniczących lub przedstawicieli Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD projekt Listu w sprawie wniosku byłego I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego konstytucyjność Ustawy o ROD. Pod listem skierowanym do obecnego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego swoje podpisy złożyli wszyscy członkowie naczelnego organu kontrolnego Związku.


Kolejne posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD postanowiono odbyć w I kwartale 2011 roku.


                                                          Przewodniczący    
                                                  Krajowej Komisji Rewizyjnej
                                                             Maria Fojt

Warszawa, dnia 6 grudnia 2010r.

« Powrót