wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Obradowała Krajowa Rada

Strona głównaW dniu 2 grudnia br. w Warszawie odbyło się XIX posiedzenie KR PZD. -Wprowadzenia dokonał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który zreferował zebranym najważniejsze sprawy dotyczące obecnie działalności Związku. Prezes PZD poświęcił znaczną część swojego wystąpienia opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli Informacji o wynikach kontroli gmin w zakresie zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. W szczególności Prezes Związku zauważył, że choć NIK formalnie kontrolowała gminy, to główne zarzuty zostały skierowane przeciwko PZD, który w ogóle nie podlegał tej kontroli. Szczegółowy przebieg postępowania prowadzonego przez Izbę przedstawili członkowie Krajowej Rady, reprezentujący okręgi, gdzie miała miejsce kontrola.

Wykazywali bezpodstawność poszczególnych zarzutów dotyczących ogrodów z ich okręgów oraz wskazywali na wybiórcze działania NIK, które poddają w wątpliwość prawdziwość ustaleń kontrolnych. W rezultacie powyższych wystąpień oraz przeprowadzonej dyskusji, Krajowa Rada dokonała stosownej oceny i przyjęła Analizę „Informacji o wynikach kontroli zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych' opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli'. W tym dokumencie Krajowa Rada odniosła się szczegółowo do metody, ustaleń i wniosków kontroli NIK. Jednocześnie przyjęto specjalne stanowisko, w którym uznano działania Izby za tendencyjne i mające na celu wykazanie z góry założonej tezy o konieczności zmiany ustawy o ROD, która skutecznie broni interesów miliona polskich rodzin.


Podczas XIX posiedzenia Krajowa Rada ustaliła wysokość składki członkowskiej na 2011 rok na 18 groszy od 1 m użytkowanej działki. Ustaliła także 5% odpis na Fundusz Obrony ROD z części składki należnej okręgom i KR. Na 2011 rok Krajowa Rada zawiesiła odpis ze składki na Fundusz Samopomocowy. Ponadto KR uchwaliła nowelizację regulaminu ROD poprzez uwzględnienie ostatniej zmiany ustawy o ochronie przyrody, według której wymagane jest zezwolenie na usunięcie ozdobnych drzew lub krzewów mających ponad 10 lat, a nie jak dotąd - 5 lat. Poza tym Krajowa Rada określiła zasady zaopatrywania jednostek organizacyjnych PZD i członków organów Związku w Biuletyn Informacyjny, Informator Działkowca i miesięcznik „działkowiec' oraz zatwierdziła uchwały Prezydium KR PZD zgodnie z wymogami statutu PZD.


 

« Powrót