wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja z konferencji szkoleniowej dla Instruktorów SSI OZ Sudeckiego

Strona główna

Zgodnie z decyzją Krajowej Rady w sprawie szkolenia instruktorów SSI w IV kwartale br. Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie Zdroju zorganizował i przeprowadził dwudniową konferencję szkoleniową dla instruktorów SSI. Konferencja odbyła się w dniach 22–23 listopada w Ośrodku Szkoleniowym „ Magnolia „ w Szczawnie Zdroju. Wzięło w niej udział łącznie 24 uczestników w tym : -  jeden instruktor okręgowy, - dwunastu instruktorów ogrodowych, -jedenastu kandydatów na instruktorów ogrodowych.


Szkolenie zostało zaplanowane i przeprowadzone w oparciu o ramowy program opracowany przez Krajową Radę.
Przybyłych przywitał Prezes Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD Pan Wincenty Kulik. W swoim przemówieniu omówił aktualną sytuację Związku w tym szczególnie podkreślił działania Związku w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych , wskazał na konieczność poparcia ze strony działkowców w związku z korzyściami wynikającymi z członkostwa w PZD. Pan Prezes przedstawił również zagadnienia prawno - organizacyjne w PZD.


Dwa dni konferencji wypełniały wykłady merytoryczne z zakresu zastosowania roślin ozdobnych na działce z uwzględnieniem wymagań siedliskowych i klimatycznych, znaczenia warzyw i ziół uprawianych na działce w żywieniu i zdrowiu człowieka, pozachemicznych metod ochrony roślin na działce, zakładania kwatery sadowniczej na działce oraz jesiennych prac w sadzie oraz zasad zagospodarowania i modernizacji działek o charakterze użytkowym i wypoczynkowym.  Wykłady prowadzone były przez pracowników naukowych Katedry Ogrodnictwa, Wydziału Przyrodniczo- Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Rolę i zadania Społecznej Służby Instruktorskiej w Związku i w ROD przedstawiła uczestnikom konferencji Jadwiga Kamińska- instruktor etatowy ds. ogrodnictwa Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD. Z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego i opracowanej prezentacji omówiono rolę służby instruktorskiej w:                                                                                                            
-nadzorowaniu nad prawidłowym zagospodarowaniem i modernizacją działek poprzez udział w przeglądach i lustracjach     
-zapobieganiu konfliktom w ROD
-zakresie pomocy i opieki nad nowym działkowcem
-we współpracy z samorządami oraz firmami i instytucjami ogrodniczymi
Tematy poruszane na konferencji wzbudzały duże zainteresowanie wśród instruktorów wywołując wielokrotnie dyskusję. Do wykładowców kierowano wiele pytań o szczegóły uprawy, pielęgnacji , ochrony i zastosowania poszczególnych gatunków roślin ogrodniczych , doboru odmian na działki oraz o nowościach ogrodniczych.

W dyskusji kończącej konferencję uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa w niej , wskazywali na konieczność dalszych szkoleń i spotkań tematycznych połączonych z wizytą w instytutach, zakładach czy innych obiektach ogrodniczych i sadowniczych. Zwrócili uwagę na konieczność wyposażenia instruktorów SSI w legitymacje lub identyfikatory co ułatwiło by im wykonywanie zadań zwłaszcza w dużych ogrodach.

Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni w komplet literatury związkowej , tablice informacyjne, broszury i biuletyny związkowe.


 

« Powrót