wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Odpowiedź Ministra Infrastruktury na pismo Prezesa Krajowej Rady PZD - Pana Eugeniusza Kondrackiego z dnia 28.09.2010r. dotyczące wniosków I Prezesa SN z dnia 22.02.2010r. i 6.09.2010r. w sprawie zbadania zgodności przepisów Ustawy z 8 lipca 2005r. o ROD

Strona główna


Warszawa, dnia 8 listopada 2010r.


MINISTER INFRASTRUKTURY
WARSZAWA


Pan

Eugeniusz Kondracki

Prezes Krajowej Rady

PZD

W związku z pismem Pana Prezesa z dnia 28 września 2010 r. dotyczącym wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z 22 lutego 2010 r. oraz z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zbadania zgodności przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.) z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie informuję Pana Prezesa, że zapoznałem się ze stanowiskiem Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 września 2010 r. Znana jest mi także treść licznych wystąpień jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Działkowców kierowanych do Prezesa Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz bezpośrednio na ręce Ministra Infrastruktury w związku z w/w wnioskami Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Pragnę jednak zauważyć, że zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 z późn. zm.) zarówno Prezes Rady Ministrów jak i Minister Infrastruktury nie są uczestnikami postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie i nie posiadają kompetencji do przedstawiania swojego stanowiska w tym postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, wnioskodawca, tj. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, może do rozpoczęcia rozprawy wycofać swój wniosek.

W związku z powyższym proszę Pana Prezesa o potraktowanie niniejszego pisma również jako odpowiedzi na wyżej wspomniane wystąpienia, które otrzymałem zgodnie z właściwością z Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów jak i skierowane bezpośrednio do Ministerstwa Infrastruktury. Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie powyższej informacji jednostkom terenowym PZD, które w tej sprawie kierują swoje wystąpienia bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Infrastruktury.


Z upoważnienia

Ministra Infrastruktury

Piotr Styczeń-

Podsekretarz Stanu w MI

 

« Powrót