wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Spotkanie przedwyborcze w Chorzeży

Strona główna


 

Na zaproszenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile w dniu 8 listopada 2010 roku do Domu Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Powstańców Wlkp.” w Chodzieży przybyli na spotkanie z Prezesami Zarządów ROD miasta Chodzieży- Burmistrz Chodzieży Pan Jacek Gursz,  kandydat na Burmistrza na następną kadencję oraz kandydaci Związku na radnych do Rady Miasta  Chodzieży i Rady Powiatu Chodzieskiego.


Spotkanie otworzył Prezes OZ PZD Marian Praczyk, który poinformował że w mieście Chodzieży w 9 ogrodach działki użytkuje 1200 rodzin działkowych, które winny mieć swoich reprezentantów w samorządzie gminnym i powiatowym. Na potwierdzenie  udziału członków Związku w samorządach jest działalność  naszych radnych i obecnego na dzisiejszym spotkaniu Burmistrza , którzy zawsze pamiętali o potrzebach ogrodów oraz reagowali na występujące zagrożenia dla działkowców ogrodów  oraz  zajmowali stanowiska w obronie ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku.


Ogrody miasta Chodzieży są dobrze zagospodarowane i wyposażone w niezbędną infrastrukturę. Zarządy ogrodów potrafią dobrze współpracować z władzami samorządowymi a przede wszystkim z Burmistrzem, który jest sympatykiem i propagatorem ruchu ogrodnictwa działkowego. Aktywnie przez całą kadencję uczestniczył w życiu wszystkich ogrodów działkowych miasta Chodzieży oraz  w najważniejszych wydarzeniach Związku. Na zaproszenie działkowców okręgu pilskiego wziął udział w I Kongresu PZD w Warszawie.


Efekty tej współpracy to udzielona w ostatniej kadencji przez władze Miasta Chodzieży pomoc ogrodom działkowym w wysokości 48.400,- złotych na dofinansowanie zakupu urządzeń zabawowych na place zabaw i na zakup sprzętu ogrodniczego do wspólnego korzystania przez działkowców oraz 80.000,- złotych na organizację na terenie ROD „Powstańców Wlkp.” wczasów dla seniorów. Poza tym samorząd miasta wspiera inicjatywę Zarządów ROD organizowania i prezentowania społeczeństwu miasta dorobku i osiągnięć ogrodów na  wystawach owoców i warzyw z rodzinnych ogrodów działkowych, które są organizowane w Chodzieży podobnie jak wczasy dla seniorów od ponad 30 lat.


Jacek Gursz –Burmistrz Chodzieży podziękował za życzliwą ocenę jego pracy. Stwierdził, że cieszy się, że jako młody samorządowiec „ nie zniszczył tego co jego poprzednicy widzieli w ogrodach działkowych”. Zapewnił Prezesów ogrodów i działkowców, że jeśli mieszkańcy miasta wybiorą go ponownie Burmistrzem to jako samorządowiec będzie budował drogi, szkoły i infrastrukturę miejską ale zawsze w budżecie znajdą się środki finansowe dla ogrodów oraz  na sfinansowanie wczasów dla seniorów. Będzie  tak jak dotychczas popierał Związek i ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.


Pan Henryk Koźlarek – Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielony Zakątek” w Chodzieży przekazał w imieniu Prezesów ogrodów chodzieskich podziękowanie Burmistrzowi  za otrzymaną  pomoc i zrozumienie dla funkcjonowania i rozwoju ogrodów działkowych oraz  zapewnił Burmistrza o poparciu jego kandydatury w wyborach przez Zarządy ogrodów miasta Chodzieży.
Podczas spotkania kandydaci na radnych zapewnili Prezesów, że będą godnie reprezentowali Związek  oraz będą zabiegali o środki dla ogrodów działkowych.


Maria Fojt  - Wiceprezes OZ PZD przedstawiła informację nt. zagrożeń dla działkowców i ogrodów w związku ze  skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego  wniosku przez I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP całej naszej ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku. W tej sprawie przyjęto   stanowisko w obronie ustawy o ROD, które podpisali wszyscy Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz Burmistrz Chodzieży – Jacek Gursz.
 

Adam Daszkowski
Członek Prezydium OZ PZD
w Pile

Chodzież, dnia 8 listopada 2010 roku    

 

 

 


 

« Powrót