wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Pamięci Posłanki

Strona główna

UCHWAŁA
Zarządu ROD im. T. Kościuszki w Płocku z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie uczczenia pamięci Posłanki na Sejm RP ś. p.  Jolanty Szymanek-Deresz, zasłużonej dla Polskiego Związku Działkowców i działkowców płockich.


W dniu 16 listopada 2010r. o godz. 16:00 przy ul. Stary Rynek 27 w Płocku odbędzie się uroczystość odsłonięta tablicy poświęconej pamięci Posłanki na Sejm RP - Jolanty Szymanek-Deresz tragicznie zmarłej w katastro¬fie pod Smoleńskiem. Uroczystości - z udziałem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego - przewodniczą: Poseł na Sejm RP Zbigniew Kruszewski i Prze¬wodniczący Społecznego Komitetu na rzecz upamiętnienia Jolanty Szymanek- Deresz, Wojciech Hetkowski, którzy Zapraszają do udziału w tej uroczystości m.in. Działkowców płockich, którzy ś. p.  J. Szymanek-Deresz zawdzięczają wiele dobrego;
- już w 2005r., kiedy była Szefową Kancelarii Prezydenta RP - Aleksandra Kwaśniewskiego, bardzo serdecznie i życzliwie przyjmowała delegacje polskich działkowców, w tym działkowców płockich. Wnikliwie wsłuchiwała się w ich (i nasze) racje, argumenty i troski związane z uchwaloną przez Sejm RP ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych i przekazała je Prezydentowi RP. Jej opinia nie budziła wątpliwości, że nowa ustawa o r.o.d. nie jest sprzeczna z Konstytucją RP, że jest ustawa dobrą dla milionowego Związku Polskich Działkowców.
I Pan Prezydent nie zawahał się jej podpisać!


- w ostatnich łatach swego życia, już jako Posłanka mieszkańców Ziemi Płockiej na Sejm RP przeciwdziałała na forum parlamentu wielorakim zagrożeniom dla Polskiego Związku Działkowców, dla wspólnot rodzinnych ogrodów działkowych i ich mienia ze strony prawicowych i liberalnych parlamentarzystów. Brała akty¬wny udział w uchwalaniu bądź nowelizacji aktów prawnych korzystnych dla miliona polskich działkowców, dla zachowania ciągłości ogrodnictwa działko¬wego w Polsce.


W dowód wdzięczności i serdecznej pamięci dla tragicznie zmarłej Posłanki, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Płocku powołuje Delegację Działkowców naszego Ogrodu, która w dniu uroczystego odsłonięcia tablicy złoży pod nią wiązankę z najpiękniej szych kwiatów ogrodowych z szarfą:

Działkowcy ROD „Kościuszki' - Jolancie Szymanek-Deresz.
Za Zarząd ROD:

                                                                             

Wiesław Cak - Prezes
                                                      Zarządu ROD im. T. Kościuszki 
                                                                                   w Płocku

Jan Budny- Sekretarz Zarządu

 

W dniu 16 listopada 2010 roku, o godz. 16.00, przy ul. Stary Rynek 27 w Płocku, odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci Posłanki na Sejm RP Jolanty Szymanek-Deresz
tragicznie zmarłej w katastrofie pod Smoleńskiem.


Tego samego dnia o godzinie 18.00 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku odbędzie się spotkanie Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z mieszkańcami miasta zapraszają:

Poseł na Sejm Zbigniew Kruszewski
oraz
Przewodniczący Społecznego Komitetu na rzecz upamiętnienia Jolanty Szymanek-Deresz
Wojciech Hetkowski

 

« Powrót