wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Przed wyborami samorządowymi-informacja z wizyty Prezydium OZ w Zielonej Górze u Prezydenta Zielonej Góry

Strona główna

OZ PZD

Zielona Góra


W dniu 2 listopada w zielonogórskim ratuszu odbyło się spotkanie
(z inicjatywy prezesa OZ) prezydium Okręgowego Zarządu PZD z włodarza ami miasta na czele z prezydentem Januszem Kubickim, wiceprezydentem Dariuszem Lesickim oraz Zygmuntem Stabrowskim-doradcą prezydenta.

Spotkanie otworzył Pan Prezydent Janusz Kubicki. Zapewnił, iż zielonogórskie ogrody działkowe są trwale wpisane w krajobraz miejski. Ewentualne i inwestycje miejskie prowadzone będą zawsze w porozumieniu z PZD i poszanowaniu wzajemnych interesów zarówno miasta jak i działkoowców. Nadmienił, że w jego rozumieniu Rodzinne Ogrody Działkowe, to stojący za nimi zwykli ludzie, mieszkańcy Zielonej Góry, którzy swoimi głosami powołali go na stanowisko prezydenta i to ich interesom ma obowiązek słu użyć.

Prezes OZ PZD -Marian Pasiński przedstawił stan organizacyjny Rodzinnych Ogrodów Działkowych w mieście i na obrzeżach Zielonej Góry. Zaznaczył, iż działkowcami w tych ogrodach są także mieszkańcy miasta. Poinformował o stanie zagospodarowania ROD, wielkości i rozmachu prowadzonych remontów i inwestycji. Podkreślił, że PZD za niezbędny uznaje rozwój miast, że ten rozwój kosztem ogrodów działkowych powinien sprowadzać się do niezbędnej infrastruktury miejskiej, natomiast Związek jest przeciwny aby poświęcać ogrody działkowe na cele komercyjne. Związek w swoich działaniach nie będzie przeszkodą w realizacji inwestycji służących celom publicznym i poprawie warunków życia mieszkańców. Takie poglądy  zostały sprecyzowane w stanowisku KR PZD w listopadzie 2006r.(Polityka PZD w spraw wie rozwoju miast ). Tym stanowiskiem kieruje się Okręgowy Zarząd we współpracy z władzami miast. Ta współpraca układa się dobrze czego przykładem może być likwidacja w bieżącym roku części ROD Zastal I pod drogę miejską.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej -Jerzy Teluk i sekretarz OZ PZD-Jerzy Komarnicki przekazali wyrazy podziękowania dla władz miasta za wkład w jego dynamiczny w ostatnich latach rozwój zarówno w dziedzinie infrastruktury drogowej jak i obiektów użyteczności publlicznej. Uznali, że Pan Prezydent jest dobrym gospodarzem, zapewnia miastu zrównoważony rozwój stawiając zarówno na gospodarkę i rekreację, uznając przy tym znaczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w społeczno-gospodarczym
rozwoju miasta.

Prezes OZ PZD poinformował Pana Prezydenta Janusza Kubickiego
i towarzyszące mu osoby, iż prezydium OZ na poprzednim swoim posiedzeniu biorąc pod uwagę życzliwość pana prezydenta pod adresem Rodzinnych Ogrodów Działkowych i dotychczasową pomoc postanowiło udzielić Panu prezydentowi poparcia w wyborach samorządowych i że prezydium w tej sprawie zwróci się do samorządów ogrodowych
i działkowców.

Pan Prezydent podziękował prezydium za poparcie i ponownie podkreślił, że ogrody działkowe są potrzebne w mieście.

Spotkanie odbywało się w bardzo dobrej atmosferze, która daje nadzieje na dobrą i owocną współpracę w przyszłości. Zarówno członkowie prezydium jak i Prezydent Kubicki oraz jego współpracownicy wyrazili przekonanie , że spójna wizja rozwoju miasta z uwzględnieniem w jego krajobrazie ogrodów działkowych mieści się w interesie wszystkich jego mieszkańców.

M.P.

 


 

« Powrót