wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Dotacje dla ROD dotkniętych powodzią/dane na 27 października 2010r./

Strona główna


 

W dniu 27 października br. Prezydium Krajowej Rady przyznało dotacje
dla kolejnych 14  rodzinnych ogrodów działkowych z terenu  3 okręgów PZD w łącznej kwocie 90.350,00 zł.


Prezydium KR PZD rozpatrując wnioski Zarządów ROD, których dotknęła powódź zapoznało się  ze skutkami powodzi w danym ROD i stratami, jakie spowodowała powódź. Udzielając dotacji kierowało się powierzchnią terenu zalanego oraz liczbą działek, które znalazły się pod wodą. Zwracano także uwagę na wielkość strat oraz zakres rzeczowo – finansowy zadań niezbędnych do wykonania, uwzględniano także pomoc udzielaną przez okręgi, a także środki, jakie Zarządy ROD wygospodarowały na usuwanie skutków powodzi. Prezydium pracuje w oparciu o pakiet uchwał przyjętych w sprawie działań organów Związku w zakresie usuwania skutków powodzi, pomocy finansowej ogrodom, w tym dotacji. Prezydium KR  PZD jest świadome, że środki przekazane w formie dotacji dla ogrodów są niewystarczające, zatem niezbędne jest zaangażowanie także własnych środków ogrodowych oraz pracy działkowców na rzecz ogrodu.


Dotacje otrzymały następujące ogrody:

okręg łódzki -  5 ROD
1. ROD „Arkadia” w Łasku – 3.000 zł
2. ROD „22 Lipca” w Wieruszowie – 4.000 zł
3. ROD „Nad Rawką”  w Rawie Mazowieckiej – 5.000 zł
4. ROD „Pierwiosnek” w Łasku – 5.000 zł
5. ROD „Relaks” w Wieluniu – 10.000 zł

okręg małopolski – 6 ROD
1. ROD „Lusina” w Lusinie – 10.000 zł
2. ROD „Kmita” w Zabierzowie – 8.000 zł
3. ROD „Skawa” w Makowie Podhalańskim – 10.000 zł
4. ROD „Górnik” w Bochni – 5.000 zł
5. ROD „Jasień” w Suchej Beskidzkiej – 10.000 zł
6. ROD „PKP Wadów” w Krakowie – 3.200 zł

okręg pilski – 3 ROD
1. ROD im. Huty Szkła „Ujście” w Ujściu – 4.500 zł
2. ROD „Borek” we Wronkach - 9.150 zł
3. ROD „1000 PP” we Wronkach – 3.500 zł

Na kolejnych posiedzeniach Prezydium KR PZD będzie rozpatrywało kolejne wnioski z ROD powodziowych. Intencją jest, jak najszybsze przekazanie środków do zarządów ROD, co umożliwi przystąpienie do prac prowadzących do usuwania skutków powodzi i  przywrócenie ogrodów do funkcjonowania.

Do dnia 27.09.2010 r. Prezydium KR PZD udzieliło wsparcia dla 107 ROD na łączną kwotę 1.150.306 zł na realizację zadań w zakresie usuwania skutków powodzi.

 


 

 

 

« Powrót