wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Pismo OZ PZD w Pile skierowane do I Prezesa SN Pana Stanislawa Dąbrowskiego w o obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

Strona główna

PZD
OZ w Pile


Pan
Stanisław Dąbrowski
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP
Warszawa

 

Szanowny Panie Prezesie !

W związku z powołaniem Pana na urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP, Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile składa Panu w imieniu 16,5 tysiąca członków Związku i ich rodzin użytkujących działki w ogrodach naszego okręgu szczere i serdeczne gratulacje.

Panie Prezesie !

Powołanie Pana na ten urząd działkowcy oraz członkowie Organów samorządowych naszego okręgu przyjęli z zadowoleniem i nadzieją, że ponownie rozważy Pan zasadność wniesionego 6 września 2010 roku do Trybunału Konstytucyjnego wniosku podważającego konstytucyjność Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. Doceniając Pański dorobek i wieloletnie doświadczenie prawnicze serdecznie o to w imieniu działkowców prosimy. Dla naszej społeczności działkowej obowiązująca Ustawa o ROD jest najważniejszym aktem prawnym, bowiem umożliwia ona działkowcom spokojnie korzystać ze swoich działek w rodzinnych ogrodach działkowych.


W ocenie działkowców i samorządów naszego Okręgu wniosek skierowany do Trybunału Konstytucyjnego jest niczym innym jak próbą drastycznego osłabienia pozycji prawnej ogrodów i działkowców oraz ubezwłasnowolnienie naszego Związku. Kwestionowane we wniosku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego prawne unormowania w zakresie funkcjonowania ogrodów działkowych podważają konstytucyjną zasadę ochrony praw słusznie nabytych przez działkowców.


Przedmiotem wniosku nie jest w istocie kwestia konstytucyjności ustawy, ale próba podważenia i doprowadzenia do radykalnej zmiany obecnej koncepcji funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, jako urządzeń użyteczności publicznej prowadzonych i zarządzanych przez ustawowo powołany do tego samorząd samych działkowców. Koncepcji, która wynika z ponad stuletniej polskiej i europejskiej tradycji i w której obronie wypowiedziało się ponad 620 tysięcy działkowców.


Wyrażamy nadzieję i przekonanie, że prośba nasza ze strony Pana Prezesa spotka się ze zrozumieniem dla dobra prawie milionowej rzeszy członków Polskiego Związku Działkowców i podejmie Pan bardzo oczekiwaną przez naszą społeczność decyzję o wycofanie tego wniosku.

Z wyrazami szacunku i poważania Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile

Prezes OZ PZD            Marian Praczyk
Wiceprezes OZ PZD      Henryk Machnacz
Wiceprezes OZ PZD      Maria Fojt
Sekretarz OZ PZD        Ryszard Kukawka

 

Członkowie OZ PZD:

Zygmunt Czarny
Adam Daszkowski
Józef Niewczas

oraz biorący udział w posiedzeniu:

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile -

Brunon Semrau

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Pile -

Jarogniew Skrzypczak


Piła, dnia 25 października 2010 roku.

« Powrót