wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Pismo OZ Sudeckiego w Szczawnie Zdoju skierowane do I Prezesa SN Prof. Stanisława Dąbrowskiego w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

Strona główna

Szanowny Pan

Profesor Stanisław Dąbrowski

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

 


Szanowny Panie Prezesie

W związku z powołaniem Pana na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w imieniu działkowców okręgu sudeckiego składam Panu serdeczne gratulacje z okazji objęcia tego urzędu oraz życzę wszelkiej satysfakcji w wykonywaniu powierzonego Panu mandatu.

 

Panie Prezesie


Z dniem objęcia przez Pana najwyższego urzędu w polskim sądownictwie działkowcy okręgu sudeckiego żywią głęboką nadzieję na zmianę decyzji pańskiego poprzednika - profesora Lecha Gardockiego o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją RP sześciu artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a następnie wniosku rozszerzającego i jednocześnie wniosku alternatywnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Z uzasadnienia tych wniosków wynika realne zagrożenie dla dalszego istnienia i rozwoju polskich rodzinnych ogrodów działkowych a także zagrożenie utraty praw nabytych przez działkowców i Polski Związek Działkowców z jednoczesnym pozbawieniem prawa do odszkodowań.
Ten stan rzeczy działkowcy okręgu sudeckiego oceniają jako dążenie najwyższego autorytetu władzy sądowniczej do wyłączenia ich oraz Polskiego Związku Działkowców jako podmiotów z konstytucyjnej ochrony praw nabytych oraz ochrony prawa własności.
Dlatego inicjatywie tej sprzeciwili się działkowcy polscy.
W tej sprawie działkowcy okręgu sudeckiego wystosowali do Pana poprzednika ponad 100 wystąpień w postaci apeli, sprzeciwów, protestów, stanowisk oraz. listów. Działkowcy zwracali się z gorącym apelem do Prezesa Pana Lecha Gardockiego o ponowne rozważenie podjętej decyzji i wycofanie wniosków, które postrzegają jako  inicjatywę  wysoce  szkodliwą społecznie  dla milionowej społeczności działkowej. Jednakże ich wystąpienia zostały przemilczane bowiem nic otrzymali żadnej odpowiedzi.


Szanowny Panie Prezesie

Zwracam się do Pana w imieniu 58 tysięcy działkowców okręgu sudeckiego prosząc o rozważenie możliwości wycofania wniosków złożonych do Trybunału Konstytucyjnego, a tym samym o przywrócenie działkowcom nadziei i wiary w trwałość dotychczasowych rozwiązań prawnych, które ich satysfakcjonują i pozwalają na spokojne korzystanie z nabytych praw do działek i na kultywowanie ponad 100 letniej tradycji polskiego ogrodnictwa działkowego.

Z poważaniem
PREZES PZ PZD

Wincenty Kulik

 

Szczawno Zdrój, dnia 22 października 2010r.

« Powrót