wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Narada instruktorów etatowych OZ PZD w Warszawie

Strona główna


 

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców w dniach 11-12 października  2010 r.  zorganizowała w Warszawie naradę etatowych instruktorów OZ , których głównym zadaniem jest realizacja statutowych zadań w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej i organizacyjnej, zagospodarowania i modernizacji działek i ogrodów, a także rozwijania Społecznej Służby Instruktorskiej PZD.


Celem narady było przedstawienie i przedyskutowanie z uczestnikami wszystkich aktualnych problemów występujących w Związku, będących w zakresie działania społecznych i etatowych służb ogrodniczych. W naradzie uczestniczył prezes PZD Eugeniusz Kondracki, wiceprezes PZD Antoni Kostrzewa, przedstawiciele KR PZD oraz wykładowcy wyższych uczelni.


Naradę otworzył  prezes  Krajowej Rady PZD Eugeniusz Kondracki, który zapoznał  uczestników z  programem narady, przekazał informację o aktualnej sytuacji  PZD . Znaczną część swojego wystąpienia poświęcił aktualnej sytuacji działkowców i Związku wynikającej ze zmiany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego swojego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego poprzez zaskarżenie całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.. Następnie radca prawny KR PZD  szeroko i wnikliwie omówił najważniejsze założenia wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego oraz ewentualne  jego skutki dla ROD i PZD.


Przedstawiciele KR PZD przedstawili szereg ważnych tematów dotyczących: szkolenia kandydatów na działkowców, roli etatowej i społecznej służby instruktorskiej w zapobieganiu konfliktom w ROD, roli i zadaniom służb instruktorskich w zakresie upowszechniania wiedzy i oświaty ogrodniczej, wyników przeglądów zagospodarowania i funkcjonowania ROD oraz zagospodarowania i wykorzystywania działek w ROD przeprowadzonych w bieżącym roku, zadaniom OZ w zakresie promowania oświaty ogrodniczej, nadzorowania zagospodarowania i modernizacji ogrodów i działek.


Dr. Iwona Błaszczak z Katedry Edukacji i Kultury SGGW przeprowadziła wykład na temat „Metodyka prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych”,  a dr. Zb. Jarosz  z UP w Lublinie  omówił  temat „Uprawa roślin na terenach po powodziowych”.


Wszystkie przedstawione na naradzie tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Po każdym z nich zadawano pytania wywiązywała się dyskusja , a uczestnicy zadawali  pytania.
                                                                                  

A.Gurzyńska

 

 


 

« Powrót