wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Obrady plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

Strona główna

Obrady plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie.
W dniu 11 października 2010 roku obradował Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie.


Głównym tematem były wystąpienia związane z 5 - leciem ustawy o ROD, znaczeniem i koniecznością jej obrony oraz związany z nim temat zagrożenia   wywołanego   zaskarżeniem   całej    ustawy   do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i sytuacja PZD z tym związana a na jej tle ocena sytuacji okręgu szczecińskiego.


W posiedzeniu OZ PZD udział wzięli oprócz członków Okręgowego Zarządu oraz przewodniczących okręgowej komisji rewizyjnej i rozjemczej zaproszeni goście w osobach:
• Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD - Dariusz Wieczorek
• Dyrektor   Wydziału   Rolnictwa   i   Ochrony   Środowiska Urzędu Marszałkowskiego - Jarosław Rzepa
• Kandydat na prezydenta Szczecina z list PSL - Anna Nowak.
Po wystąpieniu sekretarza OZ na temat jubileuszu ustawy o ROD oraz Prezesa OZ na temat sytuacji wywołanej zaskarżeniem ustawy o ROD głos zabrali kolejno:
Anna Nowak - podzieliła się refleksjami na temat ogrodu działkowego z okresu, gdy spędzała czas na działce rodziców. Podniosła również znaczenie ogrodów w szerszym kontekście z okresu, gdy pełniła urząd zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina. Oświadczyła, że ogrody w mieście to dobrodziejstwo dla miasta i dla działkowców a funkcje ogrodów działkowych w mieście należy postrzegać, jako urządzenia konieczne na równi z innymi funkcjami gospodarki miejskiej. Wyraziła zdumienie z postawy I Prezesa Sądu Najwyższego, który zdecydował się na taki druzgocący cios w ustawę o ROD.
Roman Krempski - najważniejszą dzisiaj sprawą dla PZD jest obrona ustawy o ROD przez masowe wystąpienia indywidualne Zarządów ROD i komisji statutowych oraz ogrodów.
Andrzej Dobrowolski - nikt dzisiaj nie dokłada do PZD, należy wystąpić do I Prezesa Sądu najwyższego, co było powodem złożenia wniosku rozszerzającego po półrocznej przerwie.
Czesław Skonecki - ważna rola działkowców i ich protestów. Jesteśmy organizacją najliczniejszą, ale nie najsilniejszą. Sprawy prawne należy przełożyć na język zrozumiały dla ludzi, pobudzić samorządy gmin do wystąpień w obronie ustawy.
Jarosław Rzepa - z działkowcami jesteśmy zawsze, nie tylko z racji wyborów. PZD musi pokazać wysiłek, jaki wkłada w prowadzenie ogrodów oraz podejmować inicjatywy szerszego wypełniania funkcji społecznych przez ogrody dla społeczności lokalnych.
Jerzy Kłosowski - należy dotrzeć do każdego ogrodu a przykładem tego, że gminą oddajemy grunt na cele publiczne może posłużyć przykład ulicy Taczaka w Szczecinie rozcinającej ROD „Pogodny'. Zaapelował o bardziej aktywne wystąpienia działkowców.
Dariusz Wieczorek - ujawnić publicznie swoje racje, szukać przyjaciół tam gdzie oni są. Racja jest wtedy, gdy jest większość 50 plus jeden procent, a wszystkich się nie zadowoli. Należy nasilić politykę informacyjną PZD a głosy mniej przychylne wyciszać.
Pokazać, jaką wartością gruntu dysponujemy, jakie nakłady PZD ponosi na ogrody, pokazać, że nie handlujemy gruntami. Informacje takie kierować do różnych organizacji społecznych.

W dalszej części posiedzenia Okręgowego Zarządu inspektor ds. inwestycji przedstawiła zbiorczą informację w sprawie przeglądów wybranych ROD, której wnioski powinny służyć do planowania modernizacji istniejących ogrodów działkowych.
Oddzielnym tematem przedyskutowanym na posiedzeniu była sytuacja w ROD „Bursztyn'. W czasie dyskusji członkowie OZ mieli możliwość wysłuchania i zadawania pytań Prezesowi i Wiceprezesowi ROD zaproszonych na posiedzenie.


Wręczono ponadto uroczyście podczas posiedzenia dyplomy za zasługi w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Podjęto 12 uchwał, przyjęto stanowisko w sprawie zagrożeń dla rodzinnych ogrodów działkowych i Związku, wynikających z zaskarżenia całej ustawy o Rod do Trybunału Konstytucyjnego, apel do wszystkich Zarządów, Komisji Rewizyjnych, Komisji Rozjemczych ROD oraz działkowców i ich rodzin o obronę ustawy, stanowisko w sprawie udziału działkowców w wyborach samorządowych 2010 oraz stanowisko w sprawie mało wrażliwego spojrzenia na rodzinne ogrody działkowe.

Prezes OZ PZD
Tadeusz Jarzębak

« Powrót