wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Kolejne dotacje udzielone przez okręgowe zarządy PZD

Strona główna

 

 

Do dnia 7 października 2010 roku okręgowe zarządy PZD udzieliły kolejnych dotacji dla  rodzinnych ogrodów działkowych dotkniętych powodzią z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi:

okręg kaliski
ROD im. B. Koszutskiego w Kaliszu    5 000,00 zł
ROD „Relaks” w Kole                      3 520,00 zł 

Łącznie z dotychczas udzielonymi dotacjami OZ PZD w Kaliszu udzielił pomocy finansowej na kwotę  25 000,00 zł.

okręg legnicki
ROD „Kolejarz” w Ścinawie     1 264,43 zł
ROD „Łużyce” w Zgorzelcu      5 463,00 zł
Łącznie z dotychczas udzielonymi dotacjami - 12 444,97 zł

okręg warmińsko – mazurski
ROD „Relaks” w Ełku                 5 000,00 zł
ROD „Za Gajem” w Wójtowie       4 000,00 zł
ROD „Miejski” w Piszu                3 000,00 zł
Łącznie                                  12 000,00 zł

okręg śląski
ROD „Chryzantema” w Gliwicach (kolejna transza dotacji na drugie zadanie)                                                10 000,00 zł
ROD „Pod Gruszą” w Gliwicach (kolejna transza dotacji na drugie zadanie)                                                 3 400,00 zł
ROD „Wypoczynek” w Gliwicach                   589,58 zł
ROD „Społem” w Gliwicach                          900,00 zł
ROD „Nad Bytomską” w Gliwicach (kolejna transza dotacji na drugie zadanie)                                                 8 440,00 zł
ROD „Chemik” w Żorach                             8 000,00 zł
ROD „Zielony Jar” w Żorach                        6 000,00 zł
ROD „Komorowice-Sosna” w Bielsku Białej (kolejna transza dotacji na drugie zadanie)                                         8 996,00 zł
ROD „Kościuszko” w Bytomiu                       1 525,56 zł
ROD „Podlesie” w Bytomiu                            3 400,00 zł
ROD „Zagroda Polska” w Bytomiu                   7 000,00 zł
ROD „Jaśmin” w Bytomiu                              2 800,00 zł
ROD „Wspólna Praca” w Bytomiu                   572,12 zł
ROD „Wieczorka” w Katowicach                     12 806,00 zł
ROD „Ligonia” w Katowicach                         5 043,08 zł
ROD „Podgórze” w Siemianowicach Śląskich      15 000,00 zł
ROD „Nowy Świat” w Siemianowicach Śląskich  7 000,00 zł
ROD „Jaśmin” w Jaworznie                            2 570,00 zł
ROD „Dalia” w Tychach                               17 399,35 zł
ROD „Jaśmin” w Tychach                             700,28 zł
ROD „Jarzębina” w Tychach                          4 300,00 zł
ROD „Węgielek” w Tychach                           1 610,00 zł
ROD „Pod Lasem” w Tychach (kolejna transza dotacji na drugie zadanie)                                                    1 769,56 zł

Łącznie z dotychczas udzielonymi dotacjami - 492 025,06 zł.

okręg wrocławski
ROD „Leśna Polana” we Wrocławiu                  7 000,00 zł
ROD „Park Wschodni” we Wrocławiu                15 000,00 zł
ROD „Wojnów” we Wrocławiu                         10 000,00 zł
ROD „Lotnik” we Wrocławiu                            25 000,00 zł
ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu (kolejna transza dotacji na drugie zadanie)                                                     3 000,00 zł

Ponadto OZ PZD we Wrocławiu dofinansował wywóz odpadów z 14 ROD dotkniętych powodzią na kwotę 12 003,59 zł, oraz przeznaczył na inne czynności związane z usuwaniem skutków powodzi wraz z pokryciem kosztów wapna nawozowego kwotę 34 416,55 zł
Łącznie z dotychczas udzielonymi dotacjami - 133 620,14 zł

Ponadto OZ PZD w Zielonej Górze dostarczył ogrodom wapno nawozowe i nasiona poplonowe za kwotę 26 694,00 zł, oraz pokrył kwotę w wysokości 3 000, 00 zł za przebadanie 11 próbek gleby na określenie zawartości metali ciężkich.
Łącznie z dotychczas udzielonymi dotacjami OZ PZD w Zielonej Górze przeznaczył na ROD powodziowe kwotę w wysokości 192 594,00 zł.

Aktualnie, 17 OZ PZD przeznaczyło dla 223 ROD, które ucierpiały w powodzi środki finansowe w wysokości 1 469 724,95 zł.
AR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Powrót