wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Dotacje dla ROD dotkniętych powodzią-dane na 6 października 2010r.

Strona główna

 

W dniu 6 października br. Prezydium Krajowej Rady przyznało dotacje dla kolejnych 4  rodzinnych ogrodów działkowych z terenu  2 okręgów PZD w łącznej kwocie 21.000,00 zł.


Prezydium KR PZD rozpatrując wnioski Zarządów ROD, których dotknęła powódź zapoznało się  ze skutkami powodzi w danym ROD i stratami, jakie spowodowała powódź. Udzielając dotacji kierowało się powierzchnią terenu zalanego oraz liczbą działek, które znalazły się pod wodą. Zwracano także uwagę na wielkość strat oraz zakres rzeczowo – finansowy zadań niezbędnych do wykonania, uwzględniano także pomoc udzielaną przez okręgi, a także środki, jakie Zarządy ROD wygospodarowały na usuwanie skutków powodzi. Prezydium pracuje w oparciu o pakiet uchwał przyjętych w sprawie działań organów Związku w zakresie usuwania skutków powodzi, pomocy finansowej ogrodom, w tym dotacji. Prezydium KR  PZD jest świadome, że środki przekazane w formie dotacji dla ogrodów są niewystarczające, zatem niezbędne jest zaangażowanie także własnych środków ogrodowych oraz pracy działkowców na rzecz ogrodu.


Dotacje otrzymały następujące ogrody:


okręg kaliski - 1 ROD
1. ROD „Natura” w Ostrowie Wlkp. – 5.000 zł
okręg podkarpacki – 3 ROD
1. ROD „Metalowiec” w Lubaczowie – 7.000 zł
2. ROD „Zorza I” w Sędziszowie Młp. – 4.000 zł
3. ROD „Siarkopol” w Tarnobrzegu – 5.000 zł

Na kolejnych posiedzeniach Prezydium KR PZD będzie rozpatrywało kolejne wnioski z ROD powodziowych. Intencją jest, jak najszybsze przekazanie środków do zarządów ROD, co umożliwi przystąpienie do prac prowadzących do usuwania skutków powodzi i  przywrócenie ogrodów do funkcjonowania.

Do dnia 06.10.2010 r. Prezydium KR PZD udzieliło wsparcia dla 95 ROD na łączną kwotę 1.059.956 zł na realizację zadań w zakresie usuwania skutków powodzi.


Wydział Gospodarki Gruntami  KR PZD
Monika Żelazko

« Powrót