wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Obradowała Krajowa Rada PZD

Strona główna

 


Dnia 23 września br. w Warszawie odbyło się XVII posiedzenie KR PZD. Wprowadzenia dokonał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który wygłosił referat pt. Aktywność struktur Związku w obronie ustawy o ROD oraz zadania Związku". Prezes PZD poświęcił znaczną część swojego wystąpienia aktualnej sytuacji działkowców i Związku wynikającej ze zmiany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego swojego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego poprzez zaskarżenie całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W tym zakresie Krajowa Rada dokonała stosownej oceny i przyjęła specjalne stanowisko, w którym określiła to działanie jako próbę pozbawienia miliona polskich rodzin ich elementarnych praw, dzięki którym niemal pięć tysięcy ogrodów służy dzisiaj najuboższym członkom społeczeństwa. Z tego względu Krajowa Rada wezwała „wszystkich działkowców i struktury Związku do walki o słuszne prawa i interesy działkowców, jak również ogrodów poprzez czynną obronę zagrożonej ustawy o ROD". Podczas XVII posiedzenia poruszono również ważną kwestię dotyczącą uczestnictwa Związku i działkowców w zbliżających się wyborach samorządowych.

W swoim stanowisku Krajowa Rada zaleciła działkowcom i strukturom PZD większą aktywność w wyborach poprzez liczniejszy udział w głosowaniu oraz umieszczanie na listach wyborczych najlepszych kandydatów -działkowców. Uznano bowiem, że środowisko działkowe powinno być reprezentowane we władzach samorządowych jako grupa obywateli zaangażowanych w prowadzeniu urządzeń użyteczności publicznych, jakimi są rodzinne ogrody działkowe. Poza tym tematem, Krajowa Rada podsumowała tegoroczną kampanię sprawozdawczo-wyborczą w ROD oraz wyznaczyła kierunki działania i obowiązki organów PZD dotyczące szkolenia osób ubiegających się o przydział działki, a także oceniła znaczenie, dokonania oraz wyznaczyła zadania Społecznej Służby Instruktorskiej celem podniesienia rangi i lepszego wykorzystania tej ważnej służby.

Krajowej Radzie został również przedstawiony aktualny stan roszczeń w stosunku do gruntów ROD i zagrożenia z tego tytułu dla działkowców i Związku. W tym zakresie Krajowa Rada podjęła uchwałę, w której określiła konkretne zadania dla struktur PZD mających na celu zintensyfikowanie działań zmierzających do ochrony ogrodów i działkowców przed roszczeniami skierowanych do gruntów zajętych przez ROD.

TT

« Powrót